Effektivisering i Slagelse Kommune

Kontakt

Kristian Buur

Kristian Buur

Chefkonsulent
T: +45 5161 8318

Ydelser vi leverede

Slagelse Byråd har ønsket at sætte fokus på den samlede kommunale ejendomsfunktion og –drift.  Som følge deraf har kommunen ønsket at undersøge fordele ved at organisere hele eller større dele af ejendomsfunktionerne i en central enhed for Facilities Management.

Rambøll har gennem interview og workshops afdækket muligheder og potentialer for at effektivisere og udvikle ejendomsfunktionerne, herunder:

  • Køb/salg og udlejning af ejendomme samt strategi for at udvikle og eventuelt afvikle kommunale ejendomme
  • Effektivisering af bygningsdrift og –vedligehold
  • Tekniske servicefunktioner
  • Rengøring og kantinedrift
  • Effektivisering og tilpasning af organisationen for kommunens ejendomsfunktion
  • Udnytte eventuelle stordriftsfordele i forbindelse med indkøb og udbud af bygningsvedligehold og energi m.m.

Indsatsområder

Undersøgelserne pegede på tre indsatsområder, som igen blev udsat for en nærmere analyse:

  • Samlet udbud af kommunens bygningsvedligehold
  • Organisationsmodeller for den kommunale rengøring med tilhørende besparelsespotentialer
  • Strategisk vurdering af kommunens ejendomsportefølje

Indsatsområderne gik på de udfordringer og muligheder, som den kommunale bygningsdrift stod over for og resulterede i tre delrapporter.

Udbytte for kunden

Analyserne har givet Slagelse Kommune et solidt grundlag for reorganisering af rengøringsområdet samt metoder til samlet udbud af vedligeholdsopgaver.

Endvidere har kommunen fået en strategi for vurdering af bygningsmassens anvendelse, herunder optimering af arealer, renovering, sammenlægning af institutioner, nybygning, frasalg m.v. Dette er tiltag, som på længere sigt vil give væsentlige driftsbesparelser og bedre service.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites