Faxe Ladeplads – etablering af strand og kystbeskyttelse mod erosion

Strandvejen ved Faxe Ladeplads på en stille dag i 2016

Strandvejen ved Faxe Ladeplads på en stille dag i 2016

Kontakt

Jesper Aarosiin Hansen

Jesper Aarosiin Hansen

Senior Specialist, Hydraulisk modellering
T: +45 5161 6685

Faxe Kommune ønsker at reetablere stranden syd for Faxe Ladeplads og beskytte den mod erosion. Rambøll har stået for analyser samt skitseforslag til projektet. 

Faxe Kommune vil sikre Strandvejen og reetablere badestrand

Oprindeligt var stranden syd for Faxe Ladeplads et attraktivt sted for rekreation og badning. Opførelsen af to industrielle havne i 1864 og 1870 samt landindvindingsoperationer udført gennem det 19. århundrede har dog forstyrret sedimentstrømmen og derpå forårsaget erosion langs kysten med strømmen. Installation af høfder har hidtil begrænset problemet, men da høfderne er gået til og endeligt er blevet fjernet, er stranden helt forsvundet. 

Faxe Kommune ønsker nu at reetablere stranden og kystbeskyttelseskonstruktionerne, primært for at reducere bølgeoverskyl på Strandvejen, men også for at etablere en badestrand, så området igen kan blive attraktivt. 

Projektforslag

Rambølls projektforslag omfatter en vurdering af forskellige muligheder for at genetablere badestranden inklusiv en vurdering af det nuværende havneanlæg og vurdering af den forventede reduktion af bølgeoverskyl, som følge af etablering af stranden. Herudover har Rambøll også lavet en vurdering af, hvordan sandressourcer tilvejebringes. 

Sedimenttransport 

Efter en generel bedømmelse af de hydrauliske forhold i området kunne det fastlægges, at strækningen langs strandvejen er meget dynamisk. Bølger der rammer stranden i en vinkel vil generere en langsgående sedimenttransport. Derimod kan blæsevejr som rammer vinkelret på kysten generere en tværgående sedimenttransport, der flader strandprofilen ud og transporterer sandet på dybere vand.

Rambølls  løsningsforslag

  1. En strand uden hårde konstruktioner, som kræver regelmæssig og væsentlig strandfodring
  2. En strand med to høfder, der kræver lokal strandfodring og kompensations fodring med strømmen
  3. En havneudvidelse med bypassmole og en strand uden hårde konstruktioner men med noget fodring 
Efterfølgende har kommunen valgt det første løsningsforslag og dette er sendt til myndighedsbehandling i Kystdirektoratet.

Når strandfodringsprojektet har været under myndighedsbehandlinger forventes der efterfølgende at være en detailprojekteringsfase før etablering. 

Ydelser i detaljer

  • Bathymetrimåling
  • Kysthydrauliske analyser
  • Hydrauliske modelleringer af bølger og sedimenttransport
  • Vurdering af stormflod og bølgeoverskyl 
  • Prisoverslag
  • Skitseprojekt af den valgte løsning

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites