Ringsted-Femern: opgradering af central jernbanestrækning

I forbindelse med Femern Bælt projektet skal de danske landanlæg opgraderes. Foto: Banedanmark Transport

I forbindelse med Femern Bælt projektet skal de danske landanlæg opgraderes. Foto: Banedanmark Transport

Kontakt

Torben Arnbjerg-Nielsen

Torben Arnbjerg-Nielsen

Spearhead Director, Rail Systems, Denmark
T: +45 5161 6576

Som en del af det større Femern Bælt-tunnelprojekt vil den 110 kilometer lange jernbanestrækning fra Ringsted til Femern-forbindelsen i Rødby gennemgå en omfattende hastighedsopgradering til 200 km/t og en udbygning fra et til to spor mellem Vordingborg og Rødby. Stationer vil blive ombygget og en ny station i Holeby bliver etableret. Alt sammen for at sikre en effektiv og hurtig gods- og persontransport til Tyskland.

Forbedret transportnetværk gennem Europa

Ringsted-Femern er et vigtigt led i at realisere drømmen om en fast, nær og direkte forbindelse mellem Skandinavien og det centrale Europa.

”Strækningen fra Ringsted til Femern Bælt udgør et meget vigtigt element i den fremtidige hovedtransportåre til Tyskland. Med opgraderingen sikres en effektiv forbindelse for godstransport til Tyskland men også en stærkt forbedret persontransport til landsdelen”, siger Tonni Christiansen, direktør for Rambølls banedivision.

VVM-undersøgelser

Rambøll har fra 2010 til 2013 arbejdet med materiale til VVM-høring og efterfølgende programfase for den sjællandske del af Ringsted-Femern-forbindelsen. VVM-høringen dækkede hastighedsopgradering med deraf afledte kurveudretninger af banen og elektrificering af banen.

Udbudsmateriale for en række tekniske områder

I tæt samarbejde med NIRAS udarbejder Rambøll udbudsmateriale til totalentrepriser og hovedentrepriser til projektet. Hovedentrepriserne vedrører spor- og stærkstrømsarbejder, mens totalentreprisen vedrører bro-, anlægs- og stationsarbejder.

”Ringsted-Femern er et multidisciplinært projekt, der spænder over en række af Rambølls kompetenceområder. Projektteamet er opdelt i delprojekter, som varetager arbejdet for de enkelte udbudspakker; bro, anlæg, spor, stationer, stærkstrøm, Masnedsundbroen, ny Kong Frederik den IX´s Bro og sejlrende”, fortæller Karsten Nielsen, Senior Projektchef, Transport hos Rambøll.

Udover udbudsmaterialet leverer Rambøll og NIRAS bistand til forhandlinger med entreprenører og generel projektopfølgning.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites