Fokus på energi og klima i Solrød Kommune

Kontakt

Klaus Fafner

Technical Expert / Project Manager
M: +45 5161 8765

Solrød Kommune har siden år 2000 gennemført en række energi- og klimaprojekter i kommunen med henblik på at bremse den forventede stigning i udledning af CO2 og gøre Solrød til en af de mest klima- og energivenlige kommuner i Danmark. 

De mange og forskelligartede projekter, som Solrød Kommune har sat i vandet, har tilsammen udgjort en bred indsats mod kommunens CO2-udledning og har bl.a. omfattet etablering af et biogasanlæg baseret på industrielt biomasseaffald og tang fra strandrensning, en varmeplan samt kampagner og projektforslag for skift fra el-, olie- og gasopvarmning til fjernvarme.

Rambøll har bistået Solrød Kommune med mange af disse projekter, herunder:

Varmeplan

 • Solrød Varmeplan 2008, hvor der blev sat fokus på VE og fjernvarme som veje til energieffektivitet og reduceret brug af fossile brændsler. I varmeplanen satte kommunen som målsætning aktivt at gå ind i udvikling af lokalt produceret biogas, hvor første skridt var en afklaring af lokale råstofmængder – herunder tang fra strandrensning.

Biogasanlæg

 • Skabelse af grundlaget for, at Solrød Kommune i 2009 modtog tilskud fra Vækstforum Sjælland (Region Sjælland) til en forundersøgelse vedr. mulighederne for at etablere et biogasanlæg baseret på fedtemøg fra stranden ved Køge Bugt, biomasserester fra pektinfabrikken CP Kelco og andre biomasseressourcer.
 • Rapporten 'Udnyttelse af tang og restprodukter til produktion af biogas - Fase 1: Forundersøgelsen, nov. 2010’. Rapporten dokumenterer, at den foreslåede prototype på et nyt biogasanlæg er både teknisk, økonomisk og miljømæssigt perspektivrigt at arbejde videre med. Ud fra disse resultater besluttede Solrød Byråd i december 2010, at der skulle arbejdes videre mod at etablere et biogasanlæg.
 • Ansøgning om tilskud fra Region Sjælland gennem midler til regional erhvervsudvikling for en forsættelse af biogasprojektet i en fase 2. Tilskuddet førte til afklaring af en række praktiske problematikker, der blev beskrevet i Forundersøgelsen.
 • Ansøgning om tilskud til teknisk bistand til biogasprojektet fra EU's Intelligent Energy Europe program (prioriteten ”Mobilising Local Energy Investments”). Det resulterede i, at Solrød kommune i juni 2012 tildeltes et beløb på 3,6 millioner kroner primært til at gennemføre udbud og projektering.
 • Udarbejdelse af Projektdokument for biogasprojektet, hvor alle væsentlige tekniske og reguleringsmæssige forhold for et kommende biogasanlæg er samlet i et fælles dokument.
 • Udarbejdelse af Projektforslag vedrørende biogasbaseret kraftvarme i Solrød Kommune i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens § 11 vedr. kraftvarmeanlæg med en varmekapacitet over 1 MW. Projektforslaget blev endeligt vedtaget af Solrød Byråd i november 2013.

Fjernvarme

 • Udarbejdelse af materiale for Solrød Kommune (og Solrød fjernvarme) til kampagner for fremme af fjernvarme og VE, herunder bl.a. brochuren "Når du bygger nyt - så husk fjernvarme".
 • Udarbejdelse af projektforslag for etablering af fjernvarme samt projektering og tilsyn af fjernvarmenettet i Solrød Kommunes byudviklingsområde Trylleskov Strand.
 • Udarbejdelse af materiale til ’gaslommeprojektet’, hvor der i samarbejde med lokale beboere blev analyseret forskellige muligheder for, hvordan et konkret naturgasudlagt villakvarter (kaldet ’gaslommen’) kan konverteres til fjernvarme.
 • Udarbejdelse af grundlag og projektforslag for etablering af fjernvarme i landsbyen Gl. Havdrup, baseret på lokal halmvarme, samt projektering og tilsyn af fjernvarmesystemet. 

Se Solrød Kommunes film om energi- og klimaindsatsen i kommunen på YouTube (varighed 8:25 min.).


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites