Sønderparken: Fra udsat boligområde til socialt bæredygtig bydel

Sønderparken

Sønderparken

Kontakt

Anker Schøler Kristensen

Anker Schøler Kristensen

Chefkonsulent
T: +45 5161 3852

Beboerinddragelse i alle processer har været afgørende for, at Sønderparken i Fredericia i dag fremstår som et trygt, attraktivt boligområde, som beboerne føler ejerskab for og udtrykker stor tilfredshed med. Både lejligheder og udearealer har fået et markant løft, som har fjernet bydelen fra ghettolisten.  Projektet er nomineret til Renovérprisen 2019.

Sønderparken er en klassisk almen boligbebyggelse  fra 1970’erne.

I 2008 igangsætte Boligkontoret Fredericia og boli.nu, der ejer Sønderparken, en gennemgribende helhedsplan for modernisering af de 750 lejligheder.

Rambøll har været rådgiver helt fra starten til renoveringens færdiggørelse godt 9 år senere. Renoveringsprojektet er et af de største, der er gennemført i Danmark.

Lejlighederne har fået nyt køkken og bad, nye energivenlige vinduer, der samtidig har bidraget til et bedre indeklima. I nogle af bygningerne kan altanerne og de store vinduespartier lukkes til med skodder, hvis man vil holde solvarmen ude.

Facaderne er blevet efterisoleret udvendigt og har fået nye, robuste beklædninger af tegl og skifer.

Med nye vinduesåbninger i de før lukkede gavle og ved at åbne facaderne med vinduespartier i trappeopgangene er der skabt større tryghed i området, fordi der nu er overblik og ingen blinde vinkler.

Desuden er der skabt nye muligheder for fælles aktiviteter beboerne imellem med etablering af grønne områder, legepladser, aktivitetshus og fælles opholdsområder.

Rambøll har varetaget følgende opgaver: 

 • Bygherrerådgivning
 • Deltagelse i og sekretær i styregruppen fra start til slut
 • Udførelse helhedsplan 
 • Kontakt til Landsbyggefonden
 • Tilstandsrapporter
 • Miljøscreeninger og undersøgelser
 • Udbud af arkitektydelser
 • Projekteringsledelse og ingeniørprojektering
 • Byggeledelse og tilsyn

Øvrige parter:

 • Arkitekt – ombyggede boliger:  Link arkitektur
 • Arkitekt – aktivitetshus: Dorte Mandrup
 • Landskabsarkitekt: Kristine Jensens tegnestue

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites