Fremtidens Sølund

Visualisering af gadebilledet omkring fremtidens Sølund

Visualisering af gadebilledet omkring fremtidens Sølund

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Ydelser vi leverede

Det eksisterende Plejecenter Sølund i København skal erstattes af et nyt 38.000 m2 stort velfærdsteknologisk plejecenter – Fremtidens Sølund. 

Samtidig opgraderes det omkringliggende byområde med opførelse af nye ungdomsboliger, et seniorbofællesskab, en ny daginstitution og erhvervslejemål. Desuden etableres parkeringsarealer og parkeringskælder.

Rambøll er bygherrerådgiver og skal føre tilsyn i forbindelse med færdigprojektering, gennemførelse og opfølgning på udbud for projektet, som KAB (Københavns Almindelige Boligselskab) varetager for SAB (Samvirkende Boligselskaber). 

”Som bygherrerådgiver er vores fornemste opgave at sikre, at projektet løses og udføres bedst muligt i bygherres interesse, og at alle rådgivnings- og entrepriseydelser og løsninger opfylder krav og retningslinjer i kontraktgrundlaget, siger Per Zwinge, som er Senior manager for almene boliger.

”Målet er, at byggeriet bliver udført og opført i dialog med og samarbejde mellem sagens parter, så alle får ejerskab til projektet”.

Rambølls aftale med KAB løber de næste fem år.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites