Fritz Hansen - ny varmecentral

Kontakt

Helen Kristensen

Senior konsulent
T: +45 5161 6029

Hos møbelproducenten Fritz Hansen ønskede man at reducere energiforbruget på hovedkontoret i Allerød.

Rambølls forslag hertil omfattede:

  • Flytning af varmecentral fra separat bygning til et nyindrettet rum i hjørnet af en produktionshal.
  • Ny kondenserende kedel tilpasset det aktuelle (mindre) behov
  • Forbedring af vejrkompenseret styring
  • Ny, mere effektiv varmtvandsbeholder med elpatron
  • Forbedret styring af opvarmning med kaloriferer med centrale termostater
  • Opdimensionering af enkelte kaloriferer og indregulering af centralvarmekredse for reduktion af cirkulerende vandmængder
  • Reduktion af elforbrug til pumper og brænder

Vores ydelser

Gennemgang af anlæg, udarbejdelse af forslag, projektering, udbud, byggeledelse, aflevering, indkøring.

Udbytte for kunden

Der blev opnået en besparelse på forbrug af naturgas på ca. 30% svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 3 år på investeringen. Hertil en elbesparelse på ca. 20000 kWh/år.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites