Gentofte Kommune "Det gode liv i nye rammer" - Bygherrerådgivning

Modernisering af sociale institutioner

Modernisering af sociale institutioner

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Det gode liv - i nye rammer - er overskriften på indsatsen for at modernisere Gentoftes sociale institutioner, bo- og døgntilbud.

Gentofte Ejendomme har under overskriften 'Det gode liv - i nye rammer' iværksat en storstilet moderniseringsplan for kommunens sociale institutioner. I projektet afdækker vi de nuværende boligers og institutioners fysiske potentiale og begrænsninger - og vi tegner et billede af fremtidens bolig- og institutionsbehov for kommunens borgere med særlige udfordringer. Boligerne reguleres efter almenboligloven.

Opgaven omfatter registrering af de eksisterende boliger og institutioners funktioner og rammer. Vi afholder møder og workshops, hvor interessenter - ansatte, brugere, pårørende, beboere - bidrager med input om behov, krav og ønsker til fremtidens sociale institutioner i Gentofte Kommune. En referencegruppe med repræsentanter fra handicaporganisationer og andre eksperter på området fungerer som sparringspartner for udviklingen af den visionære handlingsplan.

Temaerne i visionen er emner som inklusion, integration og selvhjælp for borgere med særlige behov. På basis af kommunens samlede perspektivplan for området, de tekniske undersøgelser og visions- og behovsafdækningen nedfælder vi en samlet moderniseringsplan. Moderniseringsplanen vil ud over et værdigprogram bestå af volumenstudier og skitser, som vi udarbejder som grundlag for de kommende konkrete ombygnings- og renoveringssager.

Moderniseringsplanen bliver frontløber i en banebrydende og visionær måde at inkludere borgere med særlige behov på - og den fysiske omorganisering vil blive ledsaget af et paradigmeskift i arbejdsorganisering og tilgang.

Rambøll er bygherrerådgiver og står for en omfattende brugerproces, herunder inddragelse brugere og eksperter.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites