Gjesingparken - Facaderenovering

Kontakt

Michael V. Jørgensen

Principal project manager
T: +45 5161 3977

Gjesingparken ejes og drives af Esbjerg Almennyttige Boligselskab og er opført i slutningen af 70erne. Bebyggelsen består af 284 lejligheder fordelt på 15 boligblokke i 4 etager samt tilhørende fælleshus og materialegård.

Der har igennem flere år været problemer med facaden på blokkene, blandt andet utilstrækkelig tæthed af klimaskærmen og deraf følgende utilfredsstillende indeklima og energiforbrug.

Bygherrens mål med projektet var ar skabe en boligafdeling med et attraktivt udseende, hvor udlejningsprocenten er høj og beboerudskiftningen lille. Det var vigtigt at skabe et godt indeklima med fremtidige lave driftsomkostninger.

Omfattende renovering med beboede lejligheder

Rambøll har bistået med indledende forundersøgelser til belysning af de problemstillinger, der optrådte i byggeriet.

Efter beslutning af projektet, har Rambøll som totalrådgiver medvirket til udvikling og planlægning af løsninger og gennemførelse. Dette indebærer udskiftning og efterisolering af alle formure og tagkonstruktioner, udskiftning af døre og vinduer samt inddækning af altaner og terrasser.

Renoveringen er gennemført under totaloverdækning. Herved er opnået meget høj kvalitet af det udførte arbejde og gennemførelse uden forsinkelse og skader. Med den gennemgribende facaderenovering er fundamentet blevet udvidet, så der er plads til mere isolering i murværket.

Alle boliger har været beboet under hele forløbet.

Nyt arkitektonisk udtryk

Den totalt gennemgribende renovering har givet mulighed for radikalt at ændre bebyggelsens arkitektoniske udtryk. Resultatet af facaderenoveringen er et helt nyt og moderne udtryk og bedre indeklima i boligerne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites