Guldberg Byplads - fra gade til plads

Kontakt

Jan Villumsen

Jan Villumsen

Chief Adviser, cand. arch. maa mdl, Transport Øst - By og trafik
T: +45 5161 3621

Midt i det tæt bebyggede Nørrebro har Rambøll designet og realiseret en ny byplads, Guldberg Byplads.

Rambøll har været involveret i skabelsesprocessen fra de første by- og trafikplaner til det endelige design og byggeledelse af pladsen. Kvarterløftsprojektet, som pladsen er en del af, startede i 2006, og nu fremstår Guldberg Byplads som et aktivt og attraktivt byrum på Nørrebro, hvor beboere og skolebørn sikkert kan færdes og gøre ophold.

Nyt liv opstår

Tidligere siden løb Sjællandsgade forbi Simeons Kirke og Guldberg Skole, hvor gaderummet var domineret af biltrafik, parkering og dårligere tilgængelighedsforhold for bløde trafikanter. Nu hvor Guldberg Byplads er bygget, er vejen blevet lukket, og stedet er forvandlet fra at være et transitrum til at blive et nyt opholdsrum, som i løbet af døgnet stimulerer til ophold, aktivitet og uformelle møder mellem Nørrebros mangfoldige skare af beboere.

Ud over at skabe mere byliv og aktivitet omkring Guldberg Skole har projektet skabt bedre og sikre skoleveje for de mange børn, som hver dag færdes til og fra skole.

For at skabe de bedste betingelser for et smukt byrum er detaljeringsgraden høj, og flere byrumselementer er blevet specialdesignet af Rambøll. For eksempel er der designet en spektakulær betonplint i tre niveauer, hvor der på siddefladerne er støbt et reliefmønster, som viser et bykort af Nørrebro. Desuden er bypladsens træhulsriste specialdesignet, hvor der i overfladen er præget et mønster af kviste og blade.

Bypladsens belægning består af granitfliser i mange forskellige farver, overflader og formater. Brugerens bevægelsesretninger i byrummet er omsat til ganglinjer i forskellige bredder, hvilket skaber en divers og dynamisk belægning, som formår at integrere bypladsens omkringliggende bygninger.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites