Hastighedsopgradering af Aarhus-Hobro

Skinner

Skinner

Kontakt

Lars Elmer Kellerman

Lars Elmer Kellermann

Afdelingsleder, Railway Infrastructure Design, Aarhus
T: +45 51617627

Rambøll forestår den spændende opgave at undersøge banestrækningen imellem Aarhus – Hobro, som skal hastighedsopgraderes op til 200 km/t. Opgaven er en del af Timemodellen med en vision om én times rejsetid på strækningen Aarhus-Aalborg.

Visionen for Timemodellen er en rejsetid på én time på strækningerne København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg. For at opnå visionen skal den eksisterende bane imellem Aarhus og Hobro hastighedsopgraderes op til 200 km/t. En banestrækning der er præget af stærkt kuperet terræn og skarpe kurver.

21 minutter kortere rejsetid

”Vi undersøger strækningen for at afdække, hvordan vi kan køre hurtigst muligt. Blandt andet skal seks overkørsler lukkes, dvs. der skal etableres bro eller tunnel nogle steder. En række stationer skal optimeres, kurver skal udrettes flere steder, og der skal laves sporjusteringer på en del af strækningen”, fortæller afdelingsleder Lars Elmer Kellermann.

Rejsetiden er i dag 49 min. imellem Aarhus og Hobro og 1 time og 21 min. imellem Aarhus og Aalborg. Der skal således skæres 21 minutter af rejsetiden.

Udvikling af nye kompetencer

Vi skal levere et beslutningsgrundlag for opgraderingen af strækningen samt fagnotater som grundlag for Banedanmarks VVM proces for hastighedsopgraderingen, som kan danne grundlag for en politisk drøftelse af den nærmere udformning af projektet.

”Det er en attraktiv opgave for os, som giver mulighed for at udvikle nye kompetencer. Vi får blandt andet mulighed for at arbejde yderligere med 3D projektering og udvikle vores medarbejdere på det område”, siger Lars Elmer Kellermann.

Vores samarbejdspartnere er Schønherr og LE34.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites