Udredning af havvandsstigningen i Danmark

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277
Marianne B. Marcher Juhl

Marianne B. Marcher Juhl

Afdelingsleder
T: +45 5161 6428

Som følge af klimaforandringerne stiger havvandet omkring Danmark i de kommende årtier, og da vi samtidig vil opleve flere voldsomme storme, er risikoen for stormfloder og ødelæggende oversvømmelser steget.

På den baggrund har Rambøll, på vegne af Realdania, udarbejdet et udredningsprojekt med to kerneelementer: 

  • Samlet overblik over havvandsstigningen i og omkring Danmark i de kommende år
  • Identifikation af klimatilpasningsløsninger, der kan skabe merværdi for udsatte danske kystbyer

Udredningen, der er en del af Realdanias initiativ Klimatilpasning i byerne inden for programmet 'Byer for mennesker', indeholder også anbefalinger til ændret national regulering, lovgivning og organisering på området, ligesom der opstilles forslag til en værktøjskasse til strategisk planlægning.

For at sikre det bedst mulige videns- og beslutningsgrundlag har Rambøll valgt at inddrage førende eksperter på området i udarbejdelsen af projektrapporten. Det drejer sig dels om den internationale rådgivende virksomhed Arcadis, der har specialiseret sig i kyst- og stormflodssikring, samt eksperterne Jochen Hinkel og David Ballard, der henholdsvis indgår i FN's klimapanel IPCC og har medvirket til udarbejdelsen af Englands overordnede strategi for klimatilpasning og kapacitetsopbygning.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites