Helhedsplan for renovering af Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej i Svendborg

Projektet omfatter opførelse af et nyt fælleshus i forening med naboafdelingen Jægermarken.

Projektet omfatter opførelse af et nyt fælleshus i forening med naboafdelingen Jægermarken.

Boligselskabet BSB Svendborg ved Domea.dk står bag realiseringen af den fysiske helhedsplan for afdeling 7502 – Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej. Bebyggelsen er beliggende centralt i Svendborg og består af 13 boligblokke i 3-4 etager. Bebyggelsen er opført i perioden 1959-70.

Ud over renovering af blokkene omfatter projektet opførelse af et nyt fælleshus i forening med naboafdelingen Jægermarken.

Projektet skal fremtidssikre boligområdet, så boligerne bliver moderne og attraktive for alle beboere – børn, unge, familier, seniorer.

Projektet omfatter renovering af afdelingens 275 boliger som efter renoveringen reduceres til 250 boliger som følge af sammenlægninger.

I renoveringen indgår moderniserede boliger, tilgængelighedsboliger med elevatoradgang, sammenlægning af små til større boliger, nye tekniske installationer samt modernisering af områdets udearealer. Det nye fælleshus placeres på et grønt område mellem de to afdelinger.

Projektet støttes af Landsbyggefonden og er udarbejdet i samarbejde med Domea.dk og Svendborg Kommune. Rambøll er totalrådgiver med C&W Arkitekter som underrådgiver.

Rambøll har været med helt fra start ved udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan for afdelingen. Rambøll har stået for processen omkring beboerinvolvering, bl.a. med workshops, og har haft tæt dialog med såvel Landsbyggefonden som Svendborg Kommune.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites