Herning Gymnasium udvidelse

Herning Gymnasium

Herning Gymnasium

Ydelser vi leverede

Udvidelse af Herning Gymnasium med opførelse af ca. 5.500 -6.000 m² nye bygninger til multiområde, undervisningslokaler, idrætsfaciliteter, musiklokaler og personalefaciliteter.

Projektet udføres som en totalentreprise, der udbydes i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation.

Projektet opføres som lavenergiklasse 2015, med fokus på social bæredygtighed.

Rambøll har varetaget gennemgående bygherrerådgivning for Herning Gymnasium, herunder forundersøgelser med indledende og afklarende vurderinger af muligheder; udarbejdelse af idéoplæg i rapportform som grundlag for den endelige beslutning om udvidelse af Herning Gymnasium; udbud i totalentreprisekonkurrence i EU-udbud; prækvalifikation; bistand ved kontraktindgåelse; udarbejdelse af udbudsmateriale; bedømmelse og opfølgning på totalentreprenørens indfrielse af byggeriets kvalitet, tid og økonomi i projekterings- og udførelsesfase.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites