Intelligent Spildevandshåndtering i København

Lynetten

Lynetten

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

Klimaændringer påvirker vores samfund – og det rammer vores miljø og økonomi. Håndtering af mere spildevand er blandt konsekvenserne, og det fører ofte til tilbygninger af bassiner samt ombygning og oprivning af fungerende kloakering. Men så store tiltag er ikke nødvendige. Rambøll udvikler en model for intelligent spildevandshåndtering, der giver mulighed for at rense en større mængde spildevand samt spare penge indenfor spildevandssektoren.

Intelligent og bæredygtigt

Udnytter vi afløbssystemerne godt nok og kan vi styre rensningsprocessen bedre? Disse spørgsmål har medført, at Rambøll DK arbejder imod den første model til intelligent spildevandshåndtering (ISH). ”Det her er ikke gjort før” forklarer Christian Nyerup Nielsen, projektchef, Rambøll, der hentyder til sammenkoblingen mellem styringen af afløbssystemet og renseanlægget. ”Det vi skal udvikle er blandt andet at kunne åbne og lukke pumpestationer og spjæld via regnradar og målinger i systemet. Til sommer 2009 skal der være en kalibreret model til styresystemet. Det skal desuden være muligt at køre i praksis ved at kombinere eksisterende software med eksisterende hardware.”

Projektet startede i 2008 med at opbygge og koble hydrauliske og vandkvalitetsmæssige modeller for afløbssystemer og renseanlæg, som skal være klar i 2009. Den næste fase omfatter beregning af optimeringsscenarier for samstyring af afløbssystemer og renseanlæg, og forventes klar i 2010. Projektsummen for første halvdel af projektet er på 1,6 million kroner.

Mere kontrol – bedre resultat

Færre oversvømmelser, større mængde renset spildevand og reduktion af forureningen i det spildevand, der til tider udledes, er målene med det nye system. Det vil føre til, at man både skåner miljøet og sparer penge på udbygninger. I øjeblikket indsamler Rambøll data fra renseanlæggene Lynetten og Damhusåen samt hovedkloaksystemet i oplandet. Det skal føre til, at man kan lave en ny styrestrategi, for at forhindre oversvømmelser samt lette presset på renseanlæggene, så de renser det rigtige spildevand i en større mængde. ”Det giver mulighed for at spare penge, der ellers skulle bruges til at imødegå klimaændringer.” tilføjer, Christian Nyerup Nielsen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites