Jernbanesikkerhed spiller væsentlig rolle for igangsættelse af stort boligprojekt

Billede af byggegrunden

Billede af byggegrunden

Kontakt

Finn Berthelsen

Projektleder
T: +45 5161 1630
Pernille Thorup Adeler

Pernille Thorup Adeler

Projektdirektør, Signalprogrammet
T: +45 5161 6172

Ydelser vi leverede

Rambøll hjælper boligudviklingsselskabet, Gefion Group med at håndtere og dokumentere jernbanesikkerhed i forbindelse med Rødovre Port – et 37.500 m2 stort boligprojekt tæt på Rødovre station.

Når der bygges boliger tæt på jernbanen, stilles der en række krav om sikker togdrift fra Banedanmark. Man skal bl.a. sikre, at sporene ikke flytter sig for meget under udførelsen af byggeriet, og det skal sikres, at banedæmningen ikke skrider sammen. Desuden skal sporene og køreledningsmaster overvåges løbende under hele udførelsen af byggeriet.

Det er netop den type af rådgivning, som Rambøll hjælper Gefion Group med at udføre på en grund tæt på Rødovre Station i Københavnsområdet, der har S-bane og fjernbane som umiddelbar nabo. På denne grund er et 37.500 m2 stort byggeprojekt i gang, som indeholder lejligheder, kollegielejligheder og 4.000 m2 erhverv. Byggeriet er i 3 til 7 etager men indeholder også 3 højhuse på hhv. 14, 16 og 19 etager. Under byggeriet anlægges parkeringskælder, og for at udnytte grundarealet er det nødvendigt at etablere kælderen så tæt på jernbanen som muligt.

Under projektforløbet viste det sig at være nødvendigt at forankre spunsvæggen med midlertidige jordankre under banen. Disse ankre krævede særlig godkendelse for at kunne accepteres af Banedanmark.

Rambøll har bistået med at få beskrevet arbejdet således at sikkerhedsafstande til jernbanen overholdes, og at nødvendig jording af maskiner og konstruktioner bliver foretaget. Rambøll har projekteret spunsen langs banen samt dokumenteret og eftervist at alle de stillede krav overholdes under udførelsen. Derudover har Rambøll koordineret input fra de rådgivere, som har været involveret i byggeprojektet.

Rambøll har gennemført CSM-RA (Common Safety Methods – Risk Assessment) processen i relation til jernbanesikkerhed og dermed sikret at bygherren har opnået de nødvendige godkendelser fra Banedanmark, således at projektet kunne startes i marken til tiden.

Rødovre Port byggeprojektet med alle faser forventes indflytningsklar ultimo 2022.

Ydelser vi leverede

  • Detailprojektering af spunsvæg langs banen
  • Udarbejdelse af jernbane sikkerhedsdokumentation i henhold til CSM-RA (Common Safety Methods – Risk Assessment)
  • Koordinering af øvrige rådgivere samt entreprenør på projektet
  • Fagtilsyn med udførelse af spunsvæg, jordankre mv.
 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites