Kamhusene

Kamhusene

Kamhusene

Kontakt

Flemming Stenaa Jensen

Flemming Stenaa Jensen

Projektchef, København
T: +45 5161 1758

Ydelser vi leverede

En langt mere attraktiv bebyggelse i nutidig standard. Det bliver resultatet af vores helhedsplan for renovering og opgradering af Kamhusene i Valby.

Helhedsplanen omfatter renovering af tag og facader, herunder omfugning, efterisolering af gavle og opmuring af skalmur med murværksmønster, nye indgangspartier, udskiftning af køkkener og badeværelser, lejlighedssammenlægning, nye altaner, nye friarealer, udskiftning af installationer og ventilation.

Vi afdækker og afhjælper afdelingens byggetekniske udfordringer, bl.a. i forhold til asbest, efterisolering, ventilation og fugtsikring. Og vi forvandler friarealerne til varierede og oplevelsesrige uderum med frugtlunde, ophold og leg, boldbur og cykelbane.

Sammenlægning af afdelingens 1-rums boliger til 4-rums familieboliger skaber et mere differentieret boligudbud. I helhedsplanen peger vi også på en række tiltag, der over tid kan realiseres og styrke bebyggelsen kvaliteter. Det gælder etablering af fælleshus og opførelse af nye boliger samt beboernes individuelle valgmulighed for opgradering af boligen.

Rambøll (tidl. WITRAZ) er totalrådgiver og leverer alle arkitektydelser (renovering og helhedsplan) – herunder brugerinddragelse, projektering og byggeledelse.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites