Katrinedals Skole - Udvidelse af folkeskole for Københavns Kommune

Katrinedals Skole. Atriumtrappen

Katrinedals Skole. Atriumtrappen

Katrinedals Skole er blevet gennemgribende renoveret og udvidet, så den i dag fremstår som en topmoderne, fleksibel og fremtidssikret ramme for kreativ undervisning. Udbygningen omfatter 3.500 m2 nybyggeri med udskolingsbygning, EAT/madskole, science-områder, faglokaler til bl.a. fysik, natur & teknik, musiklokale, øvelokaler, amfitrappe/samlingsrum til skoleforestillinger og fremlæggelse m.m. Ud over selve skolebyggeriet omfatter projektet en ny bygning for skolefritidsordning samt istandsættelse og udbygning af Brønshøj Sportshal til fælles hal for skolens idrætsundervisning samt en række af områdets sportsklubber og fritidsbrugere.

Kreativ fundering og konstruktion

De nye bygninger er funderet på en blanding af rammede pæle, dyb direkte fundering og normal fundering med selvbærende terrændæk. Løsningen er valgt for at gøre det muligt at fjerne en større og dybtliggende losseplads i byggefeltet.

For at imødekomme arkitekt og bygherres ønske om et varieret og spændende byggeri med en kombination af store åbne områder, mindre mere intime nicher samt oplevelsesrige områder og facadeudtryk er der truffet kreative valg i forhold til det konstruktive system. Det gælder bl.a. ved spring i bærelinjer og udkragninger m.v. for at imødekomme ønsket om at skabe en spændende arkitektur og indretning af bygningen. Desuden er der valgt materialer og overflader, som tåler brugen af en moderne skolebygning.

Afløb og mekaniske anlæg

I designet er der taget højde for forventede større regnvandsmængder. Derfor er der etableret et stort underjordisk reservoir og en kunstgræsbane med underliggende faskineopbygning for lokal bortledning af regnvand.

Såvel belysningsanlæg som mekanisk ventilationsanlæg er etableret med nyeste viden og hensyn til  energibesparelse. Ventilationsanlæg imødekommer ambitiøse krav til større luftskifte for at sikre bedre indeklima og dermed bedre forudsætninger for læring.

Visioner om fremtidens undervisning

Som en del af projektet gennemføres sammen med JJW et pilotprojekt for Københavns Kommunes Børne- og Unge-Forvaltning (BUF) om udvikling af fremtidens klasseværelse.

Det undersøges, hvordan nye indretningsmuligheder af både eksisterende og nye klasserum kan understøtte fremtidens undervisningsmetoder samt inklusion i henhold til skolereformen. Projektet skal være et forbillede for Københavns Kommunes fremtidige indretning af klasserum.

Bæredygtighed

Nybyggeriet er opført med genbrugstegl, hvilket har medført en reduktion på 70 ton CO2. Til opmuringen er anvendt Cradle to Cradle-certificeret cementfri kalkmørtel.

Nybygningerne er udført efter energiklasse LEK2020, og foruden en velisoleret klimaskærm og et lavenergi belysningsanlæg og ventilationsanlæg er der bl.a. placeret et stort solcelleanlæg fordelt på udskolingsbygningens karakteristiske ovenlys.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites