Københavns Ejendomme

Kontakt

Søren Preben Eiberg Nielsen

Søren Preben Eiberg Nielsen

Chefkonsulent
T: +45 5161 6459
Københavns Ejendomme, der blev etableret pr. 1. januar 2006, har overtaget ejerskab, drift og forvaltning af Københavns Kommunes ejendomme og lejemål. Ejendomsporteføljen tæller ca. 750 ejendomme og 570 lejemål, bestående af administrationsbygninger, skoler, fritidsinstitutioner, daginstitutioner, kulturbygninger og brandstationer mv. Københavns Ejendomme skal i 2006 have udført ca. 400 vedligeholdsopgaver til en samlet værdi af ca. 300 mio. kr.

Rambøll har udarbejdet en strategi for, hvordan udbuddet af de 400 vedligeholdsopgaver mest hensigtsmæssigt kan gennemføres i forhold til at sikre, at Københavns Ejendommes målsætning om mere værdi for pengene kan opfyldes. Som led i opgaveløsningen er der gennemført en workshop om de udbudsretslige regler og entrepriseformer.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites