Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

De mange gulstenede boligblokke i Korsløkken dukker op, som man nærmer sig Odense fra den østlige side af byen. Boligområdet, der i folkemunde kaldes ”Kilometerhusene” har et monotont udtryk, som en totalrenovering af området skal ændre på. Rambøll er totalrådgiver på den gennemgribende renoveringsproces af Korsløkken.

Beboernes ønsker omsættes til fleksible boliger

Renoveringen af Korsløkken omfatter en forbedring og modernisering af boligerne og det omkringliggende område. Mange af de nye tiltag er udsprunget af ønsker fra beboerne, hvor især elevatorer og altaner til alle boliger har været højt på ønskelisten. Elevatorerne vil variere i udtryk ved skiftevis at stå indenfor og udvendig på boligblokkene. Alle lejligheder vil desuden få en altan, nye køkkener og nye badeværelser.

- Vi har arbejdet med beboernes tanker og vores mål har været at implementere deres ønsker. Vi har også lavet prøvelejligheder, som beboerne kunne se på forhånd, hvor beboernes mangfoldighed er blevet medregnet, fortæller Ole Mensbo, Markedschef for Byggeri på Fyn.

Mangfoldigheden i lejlighederne ses blandt andet i fleksibiliteten i boligerne, der spænder fra mindre lejligheder til enlige til større lejligheder til familier. Dette skaber også en fremtidssikring af boligerne.   Forskellen i boligstørrelserne medvirker til at Korsløkkens 1.156 boliger bliver reduceret til 1.028.

Ældre byggeri skaber udfordringer

Udover at være totalrådgiver på renoveringsprojektet udfører Rambøll opgaver inden for konstruktioner, VVS, el, akustik og også miljø i form af afledning af regnvand i de omkringliggende grønne arealer og i forhold til at håndtere de miljømæssige udfordringer et ældre byggeri bringer med sig.

- Korsløkkens boliger er snart 50 år gamle og vi har fundet en del miljøfremmede stoffer som PCB, kviksølv og bly i maling, fliseklæb, plak og gulve i de nedslidte bygninger. Vi ved på forhånd at disse ting forekommer i gamle byggerier, men det skaber alligevel en ekstra udfordring, siger Ole Mensbo.

Udover Rambøll, samarbejder Archidea og C&W arkitekter på renoveringsprojektet for Fyns almennyttige Boligselskab.

Projekt i milliardklassen

Korsløkken er uden sammenligning det største igangværende renoveringsprojekt på Fyn og det første i den størrelsesorden i Odense. Tre fjerdedele af pengene til projektet kommer fra Landsbyggefonden, mens Odense Kommune og Fyns almennyttige Boligselskab betaler resten.

- Projektet har stor bevågenhed fra mange parter, som det første store renoveringsprojekt i Odense. Byen venter et byggeboom med blandt andet den kommende letbane og det nye Universitetshospital. Størstedelen af arbejdet med Korsløkken bliver udført af lokal arbejdskraft, siger Ole Mensbo.

Der er afsat godt en milliard kroner til renoveringsprojektet, som kommer til at stå færdigt i år 2020.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites