Kvarterhuset Båndet og Basen Aarhus

Kontakt

Carsten Bech

Carsten Bech

Faglig leder, Byggeledelse & Økonomi, Bygningskonstruktør BTH
T: +45 5161 2451

Ydelser vi leverede

Projektet for ”Båndet og Basen” sigter på at tilvejebringe nogle fysiske og organisatoriske rammer for områdets beboere og brugere, hvor man i fællesskab kan bidrage til at udnytte hinandens styrker og bevare og forstærke områdets stærke identitet med plads til alle.

Kvarterhuset ”Basen” blev opført som en erstatning for de eksisterende fællesfaciliteter i boligbebyggelsen Søndervangen. Basen er placeret i bebyggelsens centrale grønne rum, der strækker sig fra ankomsten i øst og omkranses af boliger mod nord, syd og vest. Basen skal danne ramme om fællesaktiviteter for Søndervangen og de nærmeste naboer. 

Det indeholder et multirum med mulighed for let sport, boldspil, film, mindre koncerter, teater, fællesspisning m.m. Dertil blev der etableret en række mindre møde- og kontorfaciliteter til brug for foreningsarbejde, lektiecafé, sundhedspleje og lignende. Faciliteterne samles omkring caféen med direkte udgang til parken fra alle lokaler. 

Basen er disponeret på en terrænmæssige forskydning mellem parken og parkeringen. Skråningen er en del af opholdet og kan både anvendes som trappe og tribune, der glider fra Basen og ud i landskabet. Både beplantninger, belysninger og rampe vil skabe en smuk overgang mellem forplads/parkering og ankomst/ophold. 

Huset har opnået realiseringsstøtte fra Realdanias pulje ”Det gode boligliv”.

Fakta om projektet

Samarbejdspartnere: ARKPLAN ApS, D.A.I. A/S

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites