Langeskov Station

Langeskov Station

Langeskov Station

Kontakt

Lars Elmer Kellerman

Lars Elmer Kellermann

Afdelingsleder, Railway Infrastructure Design, Aarhus
T: +45 51617627

Ydelser vi leverede

Der skal etableres en ny station på hovedstrækningen i Langeskov. 

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af ny Station i Langeskov.

Overordnet skal der etableres 2 sideperroner langs de eksisterende hovedspor. Perronerne placeres forskudt i forhold til hinanden og vil have en længde, der muliggør den forventede betjening med IC-tog. Hver af de to nye sideperroner udstyres med venterum, bænke og øvrige apteringer iht. "DSB's informationskoncept for stationer". For at sikre perronadgang til begge perroner etableres der en tunnel og 2 elevatorer. Forpladsen etableres med stisystem, trapper, kiss and ride, busstop, taxaholdeplads, cykelparkering m.v.
 

  • Udarbejdelse af et ideoplæg for flere placeringer af station i Langeskov
  • VVM-screening og udarbejdelse af ekspropriationsplaner og skyggediagrammer
  • Udarbejdelse af en programfaserapport for etablering af 2 nye sideperroner langs de eksisterende hovedspor
  • Udarbejdelse af detailprojekt
  • Hovedprojekt for jord-, dræn-, spor-, kørestrøm-, stærkstrøm og sikringsarbejder
  • Licitation, evaluering, planlægning af sikkerhedsgodkendelse, planlægning af udførelsen og projektopfølgning

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites