Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget, visualisering

Lundevænget, visualisering

Kontakt

Trine Relster

Trine Relster Thouber

Antropolog, Procesrådgiver, København
T: +45 5161 4534
Trine Relster

Trine Relster Thouber

Antropolog, Procesrådgiver, København
T: +45 5161 4534
Flemming Stenaa Jensen

Flemming Stenaa Jensen

Projektchef, København
T: +45 5161 1758
Katja Waage Petersen

Katja Waagepetersen

Arkitekt, København
T: +45 5161 4536

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

Udfordringen

Lundevænget er en af Københavns første stok-bebyggelser, bygget i 1934. Området har en god beliggenhed – tæt på vandet og tæt på byen. Afdelingen er opført i funktionalistisk stil med gode, lyse boliger og store grønne arealer. Området opført med store friarealer mellem hver boligblok, hvilket er en af områdets store kvaliteter.

Bygninger har dog byggetekniske udfordringer, og de er generelt nedslidte. Der er fugtskader, kolde gavle og skimmelsvamp i flere lejligheder. Endvidere er der et ensidigt boligudbud i afdelingen, da ca. 85 % af lejlighederne er 2-værelseslejligheder.

Skabt med beboerne

Planen for den kommende renovering har vi skabt i dialog med beboerne og den boligsociale helhedsplan. Der har været et tæt og målrettet samarbejde, for at vi sammen kunne skabe et helhedsorienteret billede på Lundevængets fremtid, som alle beboerne kan støtte op om.

I løbet af processen har vi bl.a. flyttet tegnestuen til Lundevænget en hel uge, vi har afholdt en række workshops, der har været en løbende dialog med et byggeudvalg bestående af beboere og repræsentanter fra bestyrelsen. Dermed har vi fået input fra de beboere, hvis fremtid helhedsplanen handler om, og vi har sikret en bred opbakning til planerne.

Boliger for alle

Målet er, at Lundevænget skal udvikles og renoveres med respekt for bebyggelsens historie og arkitektoniske kvaliteter. Den grønne identitet skal bevares og styrkes. Boligerne skal moderniseres, og så skal afdelingens boligudbud gentænkes, så afdelingen fremover kan tilbyde attraktive boliger i forskellige størrelser for at kunne tiltrække nye beboere.

Helhedsplanen indeholder følgende tiltag: Nye vinduer, ny ventilation, nyt tag, efterisolering af gavle, alle installationer skal udskiftes, og så skal køkkener og badeværelser moderniseres. For at sikre et bredere boligudbud etableres der tilgængelighedsboliger, og vi etablerer nye attraktive 3-værelses lejligheder.

Beboerne har ikke ønsket at nedlægge en masse boliger. Derfor har vi bygget op ad, frem for at sammenlægge boliger. På den måde har vi skabt 92 nye attraktive tagboliger i to etager (3 værelses). Samtidig etableres der ca. 30 nye tilgængelighedsboliger, som skal sikre boliger til både unge og ældre. Det er dermed lykkedes at skabe et varieret boligudbud uden at reducere det samlede antal lejligheder markant.

Rambøll har tidligere været tilknyttet Lundevænget som bygherrerådgiver for det indledende visionsarbejde med afdelingen. Læs mere om bygherrerådgivning på Lundevænget.

Forventet tidsplan

  • 2014+15: Projektering og dialogfase med beboere og byggeudvalg.
  • Januar 2016: Beboerne stemmer ja til helhedsplan.
  • 2016: Skema A ansøgning aflevering til Landsbyggefonden.
  • 2016: Projektering og udførelse af prøveopgang. Dialogfase.
    2017: Renoveringen starter.
  • 2018: Forventet aflevering på den samlede renovering.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites