Malmö Citytunnel

Kontakt

Jens Chr. Helbech Hede

Jens Chr. Helbech Hede

Direktør, Transport, Internationale Projekter
T: +45 5161 2593

Ydelser vi leverede

Rambøll har som rådgiver for bygherren, Citytunnelkonsortiet, arbejdet med geotekniske og geohydrologiske forundersøgelser for Malmö Citytunnel fra 1996-2000.

Under anlægsarbejdet har vi i perioden 2005-2008 rådgivet en af hovedentreprenørerne indenfor geohydrologi, geoteknik og geofysik.

Malmø Citytunnel projektet omfatter tilslutning af jernbanesystemet fra Øresundsbroen til Malmø Centralstation ved etablering af 2 nye stationer og tunnelering af ny forbindelse under Malmø. Projektet omfatter 2 underjordiske stationer, 4,2 km boret tunnel, 500 m åben rampe, 360 m in situ støbt C&C tunnel samt to 25 m dybe redningsskakte.

Bygherrens krav til miljømæssig forsvarlig håndtering af grundvandet har bevirket, at det har været nødvendigt at optimere strategien for grundvandssænkning med henblik på reduktion af de oppumpede vandmængder.

En stor del af det oppumpede vand reinjiceres til grundvandsmagasinet for at reducere miljøpåvirkningen af omgivelserne.

Gennem omfattende numeriske 3D modelsimuleringer er det lykkedes at optimere systemet så det kunne godkendes af både klienten, bygherren og myndighederne.

Som input til grundvandsmodellen er blandt andet anvendt data fra borehulslogging i mere en 50 boringer. Et arbejde, som også blev udført af Rambøll.

Rambøll har forestået detaljeret design af grundvandssænknings- og reinjektionsanlæg.

Der er opstillet en 3D digital geologisk model og på grundlag heraf, en numerisk grundvandsmodel, som har været benyttet til vurdering af de anlægstekniske forudsætninger og af miljøpåvirkningen fra grundvandssænkningen.

Endelig er der gennemført et omfattende program for borehulslogging langs traceet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites