Metangasudslip fra biogasanlæg skal minimeres af hensyn til klimaet

Biogasanlæg

Biogasanlæg

Kontakt

Einar Gudmundsson

Senior Consultant
T: +45 5161 8962

Ydelser vi leverede

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finansloven fra 2019 at igangsætte indsatsen ”Mindre metanudslip fra biogasanlæg”. Energistyrelsen har valgt Rambøll som rådgiver til at hjælpe med at mindske metanudslip fra biogasanlæg i Danmark. 

Produktionen af biogas er en vigtig energikilde i overgangen til mindre fossil energi. Metantab fra biogasanlæg kan dog potentielt have stor betydning for bioanlæggenes CO2 reduktion på grund af metans høje potentiale for global opvarmning. Det er derfor afgørende, at biogasanlæg bliver tætnet, så klimafordelen ved biogas ikke går til spilde. 

På vegne af Energistyrelsen tilbyder Rambøll at hjælpe biogasanlæggene med at forbedre og vedligeholde deres installation og derved mindske lækager og tab af drivhusgassen metan. Projektet bliver lavet i samarbejde med de 170 biogasanlæg i Danmark. 

Drivhusgasser fra biogasanlæg bliver også indberegnet i Danmarks nationale klimaregnskab. For at kunne dokumentere biogasproduktionens klimaeffekt, er det derfor vigtigt for staten og anlæggene at kunne måle metantabet for derved at sikre en korrekt indrapportering. 

Målingerne udgør et spændende udviklingselement 

Måling af anlæggenes metantab er stadig en ny aktivitet, som er under udvikling blandt andet grundet behov for at reducere drivhusgasemissioner. Inden for de seneste år har tilgængelighed af meget præcist måleudstyr samt forskning og udvikling inden for måleteknikker medført at arealkilder til gasmissioner kan kvantificeres med høj nøjagtighed. 

Rambøll samarbejder med tre underleverandører som blandt andet tæller førende forskere på området: DTU Miljø, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Disse institutioner og Rambøll har i en længere årrække beskæftiget sig med måling af gasemissioner fra forskellige anlæg herunder biogasanlæg.   

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites