Miljø due diligence for DONG Energy’s olieterminaler

Kontakt

Lis Reker

Lis Reker

Senior projektleder
T: +45 5161 8686

Rambøll har for DONG Energy gennemført EHS DD undersøgelser (Environment, health & safety Due Diligence) som led i salg af 4 olieterminaler. De 4 olieterminaler består af oliekaj/pier, 51 overjordiske tankanlæg samt lukkede overjordiske rørsystemer, der transporterer olien fra skib til og fra tanke. Den samlede lagerkapacitet i tankene er på 1,7 millioner m3 olieprodukter.
 
Rådgivningen omfattede:

  • EHS Vendor Due Diligence rapporter med fokus på risici og forpligtelser, der er knyttet til olieterminalernes miljø, arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold
  • Jordforureningsundersøgelser på de 4 olieterminaler samt konsekvenser heraf for såvel sælger som køber.
  • Opbygning af datarum, præsentation af EHS DD rapporter m.v. for potentielle købere.
Der er som led heri gennemført interview af nøglepersoner, gennemgang af historiske forureningsundersøgelser, miljøgodkendelser, miljørapporter, myndigheders tilsynsrapporter, identifikation af udestående miljøforhold og klager m.v.

Olieterminaler er 1. januar 2012 solgt til Inter Pipeline Fund for DKK 2,6 mia.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites