Miljøansøgning til optimering af varmeproduktion hos Jægerspris Kraftvarme

Visualisering af den nye tilbygning

Visualisering af den nye tilbygning

Kontakt

Camilla Holler Brændstrup

Biolog
T: +45 5161 3943

Ydelser vi leverede

Jægerspris Kraftvarme AmbA ønsker at optimere den nuværende varmeproduktion og at reducere forbruget af brændsler. Rambøll har derfor udarbejdet et varmeprojekt for et højeffektivt produktionsanlæg bestående af en ny hedtvands gaskedel med absorptionsvarmepumpe. 

Det nye anlæg etableres i en ny ca. 330 m2 tilbygning med frikølere på taget, og der opstilles en ny skorsten i forbindelse med bygningen. 

Anlægget er omfattet af krav om miljøgodkendelse samt VVM-screening. Rambøll har derfor også udarbejdet en ansøgning om miljøgodkendelse til og en VVM-anmeldelse af projektet.

Ansøgning om miljøgodkendelse er udarbejdet efter retningslinjerne angivet i bekendtgørelse om standardvilkår. Derudover har Rambøll udført en beregning af den nye skorstens højde ved hjælp af spredningsmodellen OML-Multi. 

Etablering af et køleanlæg på taget udgør en væsentlig ny støjkilde for omgivelserne. Frederikssund Kommune har derfor bedt værket om at dokumentere, at de gældende støjgrænser kan overholdes.

Rambølls støjeksperter har derfor vurderet mulighederne for støjdæmpning, og udarbejdet en akkrediteret støjrapport (Miljømåling-Ekstern Støj) til sagens dokumentation.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites