Ny multihal i Slagelse

Visualisering af kommende idrætshal på Campus Slagelse

Visualisering af kommende idrætshal på Campus Slagelse

Kontakt

Lasse Peter Otzen

Lasse Peter Otzen

Direktør, Byggeri, Sjælland
T: +45 5161 5747

Initiativet til den nye idrætshal kommer fra Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Slagelse Kommune, som i juni 2016 kårede vinderne af konkurrencen om at designe hallen. Konkurrencen var et led i tiltaget ”Nye tider – Nye haller”, der er sat i værk for at undersøge, hvordan idrætshallen som en social institution kan udvikles til at blive et mere inkluderende og mangfoldigt samlingssted, der byder på andet og mere end sport.

Vinderforslaget fra Rambøll, COO arkitekter og MASU Planning udmærker sig især ved at re-tænke forholdet mellem hallen og dens omgivelser. Naturen bringes ind i hallen gennem naturlige lyskilder og åbne rum, som ligger i forlængelse af hinanden og af indgangspartiet. Tilsvarende bringes sporten ud i naturen ved at konstruere et grønt aktivitetsområde på taget og et overdækket udendørsområde med skabe. Disse tiltag er med til at etablere en kontakt mellem hallen og omverdenen, så hallen ikke bliver en lukket kasse afskåret fra omgivelserne, sådan som det ofte ses i andre idrætshaller.

- Vi ønskede ikke at skabe endnu en 40x20 meters hal, som kun er egnet til de klassiske boldspil. Vores fokus har været at skabe en multifunktionel hal, som kan blive et samlingssted for alle i byen. Ved fx at have et attraktivt udemiljø omkring hallen håber vi, at folk vil bruge området som et mødested for gåture og cykelture eller blot komme forbi for at opleve miljøet omkring hallen, fortæller Lasse Peter Otzen, afdelingsleder i Rambølls byggeriafdeling i Roskilde. 

Fleksible rum og mangfoldige aktiviteter

Rummene er kendetegnet ved en stor variation i både størrelse, rumhøjde og materialer, hvilket giver mulighed for at tilgodese mange forskellige sportsgrene, også de mindre traditionelle såsom fx fægtning, klatring og ballet. Rummene er placeret, så brugeren hurtigt kan få et overblik over mulighederne, når han træder ind i hallen.

- Hallen er inddelt i moduler, hvilket giver mange flere muligheder, end hvis man blot har et stort rum. Der er afsat god plads til ”mellemrummene” mellem sportsarealerne for at give rum til andre sociale aktiviteter. Visionen er at skabe en hal, hvor foreningslivet er mangfoldigt, og hvor der både er plads til sport og kultur, siger Lasse Peter Otzen.

- Projektet er endnu på skitseplan, og næste skridt er at afholde workshops med kommunen og de kommende brugere, så vi kan få tilpasset hallens funktioner bedst muligt til deres behov og interesser.

Bæredygtighed i centrum

Bæredygtighed har været centralt for udformningen af hallen og er tænkt ind i stort set alle hallens funktioner. Bl.a. vil overskudsvarmen fra hallen blive anvendt til opvarmning af de øvrige rum, og bygningen vil blive udført i miljørigtige byggematerialer, som sikrer et godt indeklima og belaster miljøet mindst muligt. Der er også blevet designet lysskakte og dagslysstyring til at sikre et minimalt elforbrug til belysning.

Byggeriet forventes at stå klar til brug primo 2019.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites