Nedlæggelse af 6 renseanlæg i Herning kommune

Herning renseanlæg

Herning renseanlæg

Herning Vand A/S ønsker i de kommende år at centralisere renseanlægsdriften i kommunen på færre anlæg. Centraliseringen sker på baggrund af undersøgelser af de fremtidige drifts- og anlægsudgifter samt miljøpåvirkninger ved henholdsvis at fortsætte med den nuværende decentrale struktur kontra en centralisering.

Byrådet har på baggrund af strukturanalysen besluttet at 6 renseanlæg i den nordlige del af Herning Kommune skal nedlægges og spildevandet herfra pumpes til Herning Renseanlæg.

Projektdata

Projektet omfatter nedlæggelse af renseanlæggene i Sørvad, Haderup, Feldborg, Hodsager, Aulum og Sunds. På anlæggene skal etableres nye pumpestationer og bassiner til transport og opbevaring af fællesvand, hvorefter anlæggene nedlægges og betondele fjernes.

Fra anlæggene etableres et transportledningssystem til Herning med tilhørende mellempumpestationer og bygværker.

Anlægssummen forventes at beløbe sig til mellem 35 og 40 millioner Dkr.

Afprøvning af nye samarbejdsformer og - værktøjer

Rambøll er ansvarlig for teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med projektet, som ønskes løst i et partnering samarbejde mellem Herning Kommune, en rådgiver samt en entreprenør.

Opgaven strækker sig over ca. 4 år, hvorfor netop partnering modellen ønskes anvendt, så der løbende fortages justering af projektering og udførelse i forhold til såvel plan- og miljøforhold samtidigt med at  entreprenørens og rådgiverens erfaringer inddrages i projektet.

Al information og kommunikation i forbindelse med projektet sker via Rambølls ProjectWEB, hvor al information gemmes og distribueres mellem parterne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites