Nordeas hovedkvarter flytter til Ørestad

Kontakt

Helen Kristensen

Senior konsulent
T: +45 5161 6029

Nordens største bank, Nordea, flytter dele af sit danske hovedkvarter fra Christianshavn til Ørestad Nord i et nybygget domicil. Rambøll er bygherrerådgiver.

Nordea planlægger at flytte store dele af sit hovedkvarter til Ørestad om tre år. Dermed bliver Nordea nabo til DR Byen og Koncerthuset. Domicilet, der er tegnet af Henning Larsen Architects, er på 46.000 m² og 10.000 m² kælder med mulighed for at udvide arealet til i alt 70.000 m². Bygningen skal rumme 1.800–2.200 medarbejdere.

Fremtidssikrede faciliteter

Nordeas nuværende hovedsæde på Christiansbro i det indre København huser blandt andet handelsenhed på over 600 dealere. Faciliteterne er forældede og udtjente, så det primære formål med det nye domicil i Ørestad er at skabe fremtidssikrede faciliteter.

Nordea består af Nordea Bank (lejer) og Nordea Ejendomme (ejer og investor). Rambøll er bygherrerådgiver for Nordea Ejendomme. Rambøll blev valgt som bygherrerådgiver ved direkte henvendelse fra kunden. Rambøll har et godt ry i branchen som bygherrerådgiver og har løst en række tilsvarende opgaver.

Skulpturelle bygningskroppe

Som bygherrerådgiver for Nordea Ejendomme skal Rambøll bistå med proces- og byggeteknisk rådgivning fra udarbejdelse af byggeprogram til aflevering af det færdige byggeri. Hovedsædet skal stå færdigt ved udgangen af 2015.

Bygningskomplekset består af fire 'lette' skulpturelle bygningskroppe placeret på en base, der mod syd former et parklandskab mod fælleden og mod nord vil fremstå som to etager høje teglstensfacader mod gaden.

Der vil i projektet være stor fokus på bæredygtighed, da byggeriet skal certificeres til LEED Platinum. Det betyder, at man vil lægge vægt på avancerede vand- og energieffektive systemer, valg af materialer og en høj kvalitet i det indendørs miljø.

Dealere med teknisk udstyr

"Kernen i byggeriet udgøres af 'Markets', hvor al handel med værdipapirer og valuta foregår. I et åbent område – 'Trading Floor' - over flere etager, vil der sidde ca. 600 dealere, der bliver massivt udrustet med teknisk udstyr. Det giver store udfordringer i forhold til blandt andet forsyningssikkerhed, akustik og indeklima," siger Leif Kaare Jensen. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites