Nordhavnsvej

Nordhavnsvej – Københavns Kommune

Nordhavnsvej – Københavns Kommune

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Projektet for Nordhavnsvej forbinder Helsingørmotorvejen med Strandvænget ved Svanemøllehavnen.

Anlægget sættes i drift ultimo 2017. Det forventes, at forbindelsen vil blive benyttet af op mod 60.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn, når Nordhavnen er fuldt udbygget.

Største infrastrukturprojekt i årtier

Nordhavnsvej er det største infrastrukturprojekt i Københavns Kommune i årtier, og det har vidtrækkende konsekvenser for hele byplanlægningen.

Rambøll har bistået Københavns Kommune inden for alle designområder i alle design- og udførelsesfaser, herunder tunnelkonstruktioner, vejanlæg, vej- og trafikplanlægning, miljøpåvirkninger, geoteknik og samfundsøkonomi.

Rambøll har også været dybt involveret i kommunikationen med borgerne, særlig i planlægningsfasen, blandt andet om de komplicerede tekniske aspekter i forbindelse med projektet.

Nordhavnstunnelen er næste etape

Anlæggets anden etape ”Nordhavnstunnelen” vil blive tilkoblet tunnelen i Nordhavnsvej-projektet ved den blinde tunnelende umiddelbart vest for kystlinjen ved Svanemøllehavnen. Herefter skal tunnelen krydse under den eksisterende Svanemøllehavn og fortsætte under en del af Nordhavn, hvor den via ramper tilsluttes den planlagte fremtidige infrastruktur på Nordhavn.

Rambøll har assisteret Vejdirektoratet med udarbejdelse af VVM-redegørelse for denne næste etape. Rambøll skal desuden assistere Vejdirektoratet i de efterfølgende designfaser med udarbejdelse af udbudsprojekt samt det efterfølgende tilsyn med udførelsen.

Nordhavnsvej vil sammen med den kommende Nordhavnstunnel udgøre den første del af en eventuelt fremtidig Østlig Ringvej, som skal forbinde Helsingørmotorvejen med motorvejen til Københavns Lufthavn.

Faktaboks

Nordhavnsvej er i alt ca. 1,7 km lang og består af:

  • Et vestvendt tilslutningsanlæg ved Helsingørmotorvejen
  • En ca. 800 m lang åben vejstrækning
  • En ca. 900 m lang tunnel
  • Et østvendt tilslutningsanlæg ved Strandvænget ved Svanemøllehavnen
  • En forberedelse til den kommende Nordhavnstunnel i form af en blind tunnel-ende

Vejtunnelen udføres som en cut & cover betontunnel og har to tunnelrør med hver to 3,5 m brede vejbaner og to 1 m brede kantbaner.

Tunnelen lever op til det europæiske tunneldirektiv, inklusive alle krav til sikkerhed.

Film

Virtuel tur

Se model af køretur på Nordhavnsvej (uden lyd).

Vejen bliver ikke så bred som på filmen, der viser et nødspor.

 

Banetekniske arbejder

Hør om løsningen på udfordringer med Kystbanen og S-banen i forbindelse med vej- og tunnelenterprisen.

Se film om baneteknik på Nordhavnsvejprojektet

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites