Novo Nordisk A/S, OLP launch facilitet - tabletproduktion

Novo Nordisk OLP launch facilitet

Novo Nordisk OLP launch facilitet

Rambøll Danmark A/S rådgiver Novo Nordisk A/S på en ny produktionsfacilitet, der skal levere verdens første proteintabletter til det globale marked.

Bygningen er på ca. 10.000 m2, og indeholder alt fra produktion, pakning, lager og shipping til administration og kantine. Tid er et afgørende parameter i projektet så produktionen hurtigt kan idriftsættes, og produktet kan komme ud til forbrugerne. Derfor kører projektet i et super optimeret "fast track" forløb, hvor såvel projektering som udførelse eksekveres med store parallelforskudte procesforløb, hvilket stiller krav ud over det sædvanlige til koordinering, kvalitetssikring og en stram beslutningsproces.

For at minimere vejrlig negativ indflydelse på udførelsesfasen er hele bygningen indkapslet i en stor teltkonstruktion, indtil man har et lukket råhus. Byggeriet afleveres i 2017 og vil være fuldt funktionelt efter GMP validering i løbet af 2018. 

Designrammerne dikteres af den masterplan, som bygningen er en del af, dvs. at alle bygninger har samme sternkote, gråt filtset murværk uden sokkel, kvadratiske hvide vinduespartier og lette beklædninger i zink eller naturaluminium. Bygningen er søgt givet en arkitektonisk bearbejdning, der repræsenterer 2016. 

Rambøll har leveret ydelser fra skitseprojekt (Conceptual Brief) til hovedprojekt samt byggeledelse (EPCM), herunder arkitektur, konstruktioner, el, sikring og brand, VVS, køleanlæg, sprinkler, rene gasser, vaccum anlæg, ledninger i jord, byggeledelse af ca. 50 fagentrepriser, tilsyn samt opfølgning. 

Partnere

NNE Pharmaplan

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites