Ny håndbog udvikler sociale indsatser

Kontakt

Lise Nordvig Rasmussen

Business Manager
T: +45 5161 8451

Anders Nørbæk

General Manager
T: +45 5161 1260

Ydelser vi leverede

Den nye Håndbog i lovende praksis bliver lanceret af Socialstyrelsen den 24. september 2020. Håndbogen giver vejledning, der bygger på elementer i en lovende praksis. Eksempler, fremstillinger og anbefalinger i håndbogen er indsamlet og beskrevet af specialister fra Rambøll Management Consulting. 

Blandt de vigtigste anbefalinger i håndbogen er et større fokus på, hvordan data om borgerens udvikling bruges som støtte for dialogen med borgeren og til at sikre at indsatsen møder borgerens behov.

- Vores erfaringer med kvalitetsudvikling af sociale indsatser er, at praksis først bliver datainformeret, når data reelt bidrager til den løbende kvalificering af sociale indsatser i hverdagen og dermed understøtte de professionelles faglige dømmekraft og læring i samarbejde med borgerne, siger Hanne Nielsen, senior manager hos Rambøll Management Consulting.

Viden og videreudvikling

Håndbogen giver inspiration til, hvordan arbejdet med at vidensbasere og videreudvikle indsats og praksis kan systematiseres til gavn for børn, unge, familier eller voksne, som er udsatte eller har et handicap.

Formålet med håndbogen er at understøtte den udvikling, der allerede er i gang på sociale tilbud og i andre kommunale foranstaltninger. Den henvender sig til ledere og medarbejdere, der har det daglige ansvar for at udvikle og sikre kvaliteten af de sociale indsatser i kommuner og på sociale tilbud.

Beskriver syv centrale temaer

Håndbogen indeholder syv temaer, som beskriver arbejdet med at udvikle indsatserne og den faglige praksis. I hæfterne er der vejledning til at beskrive, hvilke sociale indsatser der virker lovende, og hvilke resultater de skaber.

De syv temaer:

Foranalyse
Organisering og ledelse
Beskrivelse og udvikling af indsatsen
Forbedringsarbejde gennem prøvehandlinger
Valg af dokumentationsredskab
Indsamling af dokumentation
Anvendelse af data til refleksion og læring

> Du kan hente alle hæfterne på Socialstyrelsens hjemmeside

Hæfterne kan bruges hver for sig eller samlet. Målet med håndbogens syv hæfter er at beskrive, hvordan offentlige og private tilbud kan vidensbasere de lovende sociale indsatser der eksisterer til udsatte borgere og borgere med handicap.

En fortsættelse af tidligere Rambøll-projekt

Håndbog i lovende praksis bygger videre på "Resultatdokumentation og evaluering: Håndbog for sociale tilbud". Den nye udgivelse supplerer den tidligere håndbog med erfaringer og gode råd om udvikling af en vidensbaseret praksis og beskriver samtidig erfaringer fra fem kommuner, der har arbejdet med elementerne i projekt "Dokumentation af lovende praksis".

Hvis du vil høre mere om håndbogen eller har brug for yderligere inspiration til at komme godt i gang eller /videre med kvalitetsudviklingen og vidensbaseringen af egen praksis, kan du kontakte senior manager Hanne Nielsen på tlf. 5161 7973 eller manager Anders Nørbæk  5161 1260.

Læs mere om arbejdet med udsatte unge

Færre udsatte unge i hjemløshed

Hurtig boligløsning og massiv støtte får meget udsatte unge ud af hjemløshed

> Læs artiklen her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites