Nye cases skal inspirere til ligestilling i det offentlige

Kontakt

Mai Grage

Consultant
T: +45 5161 4168

Ydelser vi leverede

Det er et lovkrav, at offentlige organisationer indberetter ligestillingsredegørelser om deres arbejde med ligestilling. I perioden fra 2017 til 2020 har Rambøll Management Consulting indsamlet og analyseret data for Minister for Ligestilling, som danner grundlag for tendenser og mønstre i ligestillingsredegørelserne 2020.

Arbejdet med ligestilling er – fristes man til at sige – ikke helt lige til. Derfor har Rambøll i år udarbejdet et inspirationskatalog, som sammen med hovedrapporten skal skabe grundlag for samling af god praksis til at fremme organisationernes videre arbejde med ligestilling.

- Hovedrapporten og kataloget er et samlet produkt, der omfavner alle elementer af ligestilling i den offentlige sektor. Det er den eneste datakilde i hele Danmark om ligestilling i den offentlige sektor, der kigger både på personaleområdet og borgerrettede kerneydelser.  Det giver et holistisk blik på ligestilling i det offentlige, siger Rambølls ligestillingsekspert, Mai Grage. 

Ligestilling både internt og eksternt 

Én ting er nemlig at sikre ligestilling på personaleområdet i det offentlige - en anden er at sikre ligestillingen i institutionens kerneydelser til borgerne, forklarer Mai Grage videre:

- De offentlige institutioner har klart en forpligtelse på ligestillingsområdet overfor deres ansatte, men også for de borgere der er modtagere af institutionens ydelser. De borgerrettede ydelser skal imødekomme mænd og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køns behov. Eksempler på det kan være tilgangen til pasning af børn i dagtilbud eller indsatser i jobcenteret.

Konkrete eksempler som inspiration til arbejdet

Det kan være en udfordrende opgave at føre indsigterne ud i livet. Derfor har der også været efterspørgsel på flere gode eksempler, der kan inspirere og guide til, hvordan arbejdet kan gribes an. Rambøll Management Consulting har på baggrund af omfattende interviews udarbejdet et inspirationskatalog som supplement til redegørelsen med 11 cases fra både statslige institutioner, kommuner og regioner.

Inspirationskataloget indeholder eksempler på målsætninger og initiativer til at fremme ligestilling, bl.a. i beskæftigelsesindsatser til indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Værdifulde indsigter på baggrund af omfattende datamateriale 

Rambøll Management Consulting har i sommeren og efteråret 2020 samarbejdet med Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet om opgaven. Foruden at yde rådgivning har Rambøll opsat en survey til indsamling af data, lavet interviews med best practice institutioner og slutteligt igangsat en omfattende interviewrunde for at optimere redegørelserne.

Al materialet er med til at belyse, hvordan der bliver arbejdet med ligestilling i det offentlige på en overskuelig måde. 

- Ligestillingsredegørelserne giver et overblik over de generelle tendenser i den offentlige sektors arbejde med ligestilling i hele Danmark. Udover at det er et afgørende led i forhold til den lovgivningsforpligtelse, det offentlige har, så får de enkelte organisationer indblik i deres egen ligestillingsindsats og mulighed for at sammenligne indsatser på tværs af institutioner, fortæller Mai Grage. 

Ligestilling i ledelseslag

Hovedrapporten blev lanceret i februar 2021. Rambøll Management Consulting hjælper desuden ministeriet i de næste to år med at undersøge fordelingen af køn på ledelseslag. Målet er at alle statslige institutioner skal have ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelser. Den data skal Rambøll indsamle i de næste år.

Mere om ligestillingsredegørelserne

Læs ligestillingsredegørelserne her

Her kan du downloade hovedrapporten og bilag til ligestillingsredegørelserne 2020

> Hent rapporterne her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites