Nyt Neurorehabiliteringshus, Glostrup Hospital

Ydelser vi leverede

Glostrup Hospital er Region Hovedstadens specialhospital indenfor neurorehabilitering. Det ny Neurorehabiliteringshus skal danne de unikke rammer for behandling af patienterne på et højt specialiseret og tværfagligt niveau, samt medvirke til at øge livskvaliteten for de indlagte patienter.

Neurorehabiliteringshuset samler behandlingen af patienter med traumatiske hjerneskader, som i dag bliver behandlet på Hvidovre, rygmarvsskader som i dag behandles på Hornbæk og svært skadede patienter med komplekse hjerneskader som følge af apopleksi, iltmangel, forgiftning, hjernebetændelse m.v., der i dag behandles på Glostrup Hospital.

Det ny Neurorehabiliteringshus på i alt 25.000 m2 brutto skal rumme i alt 125 sengepladser/patientstuer og derudover en række træningsfaciliteter med bl.a. anvendelse af avanceret rehabiliteringsteknologi, varmtvandsbassin og multifunktionel træningshal samt ambulatorier og forskningsområder. Projektet omfatter tillige nyt parkeringshus og kølecentral.

Visionen for det ny Neurorehabiliteringshus bygger på et ønske om at være blandt verdens førende indenfor neurorehabilitering og stedet skal danne de exceptionelle rammer for klinisk forskning på højt internationalt niveau samt understøtte innovativ udvikling af nye behandlingsmetoder og rehabiliteringsteknologi samt samarbejdsformer på tværs af sektorer.

Projektet omfatter derudover nyt parkeringshus og ny kølecentral.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites