Opdateringer af miljø- og arbejdsmiljølovgivning

Kontakt

Lis Reker

Lis Reker

Senior projektleder
T: +45 5161 8686
Rambøll har siden 2006 bistået Velux/BTC Thyregod med årlige opdateringer af oversigter over miljø- og arbejdsmiljølovgivning, som virksomheden skal overholde. De årlige opdateringer af lovgivningen udføres som led i, at BTC Thyregod er ISO 14001 certificeret og dermed skal dokumentere, at virksomheden er opdateret med hensyn til relevant ny lovgivning. 
 
Rambølls ydelser omfatter:
  • Opdatering 2 gange årligt af oversigt over miljø- og arbejdsmiljølovgivning, som er relevant for BTC Thyregod i forbindelse med deres miljø- og arbejdsmiljøcertificering. Lovsamlingerne leveres i Word med hyperlinks til relevante lov-/vejledningstekster
  • Årligt videokonference, hvor Rambøll orienterer BTC Thyregod om væsentlige lovgivningsmæssige ændringer, som er relevant for deres virksomhed og certificering.
Opdateringerne foretages på baggrund af nyt fra tilsynsmyndigheder og virksomhed samt via lovgivningsmæssige informationer på retsinformation, Miljøstyrelsens høringsportal og hjemmeside, Kommunernes hjemmesider m.v.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites