Operahus i København, Brandanalyser

Kontakt

Bjarke Curtz Jansen

Bjarke Curtz Jansen

Senior direktør, Specialised Engineering
T: +45 5161 6177

Ydelser vi leverede

Rambøll har været brandteknisk rådgiver på Operaen. Der er blevet udarbejdet Brandstrategirapport herunder udført beregninger af evakueringstider for publikum i auditoriet og brand- og røgudviklingen i auditoriet for at dokumentere personsikkerheden.

Byggeriet er specielt også på det brandtekniske område og det har været nødvendigt at anvende utradtionelle løsninger især ved sikringen af de store sceneområder og auditorium. I hele byggeperioden har Rambøll løbende ydet brandteknisk rådgivning.

Operabygningen på Dokøen i København er på 35.000 m2 og indeholder bl.a.:

  • Foyer og auditorium til 1.400 tilskurere
  • Hoved- og 5 sidescener
  • Studiescene og prøvesale
  • Administration, omklædning og kantine

Operaen er i verdensklasse mht. akustik, teknik og arkitektur.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites