Oticon - bygning B og C

Oticon

Oticon

Kontakt

Jan Haaning Thomsen

Jan Haaning Thomsen

Faglig leder, Arkitektur & Design, Arkitekt MAA, Aarhus
T: +45 5161 2461

Udvidelse af Oticons hovedsæde i Smørum i 2012 (Tilbygning B) er udformet som en selvstændig bygning med klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner.

Akustikken i bygningen er særdeles vellykket, hvilket blandt andet skyldes, at der er anvendt akustikregulerende materiale på ovenlysets bærende konstruktioner.

Den nye udvidelse, Bygning C, er ligeledes et kontorbyggeri i tre etager samt parterre, der tager afsæt i det eksisterende design for Bygning B. Begge projekter er tegnet af Rambølls arkitekter.

Bygning C er opført med parterre og kælder samt forbindelsesgang til bygning B. Samhørigheden mellem den eksisterende hovedbygning og den nye udvidelse er defineret i brugen af glas som facademateriale. Valget af glas til facaden i den nye bygning og evt. kommende bygninger, vil sikre en homogenitet og et slægtskab i bebyggelsen, hvor glassets egenskaber og eksklusivitet binder bygningerne visuelt til hinanden.

Som totalrådgiver har Rambøll stået for udbuddet af projektet, inklusive udbuddet for udvidelsen af den eksisterende kantine, samt udført projektering på projektet.

Projektperiode: Bygning B: 2012 – 2014, Bygning C: 2018 - 2019
Omfang: Bygning B: 8.500 m2 inkl. Kælder, Bygning C: 8.000 m2 inkl. kælder 
Bygherre: Oticon A/S
Arkitekt: Bygning B og C: Rambøll
Ingeniør: Bygning B: Viborg Ingeniørerne A/S, Bygning C: Rambøll

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites