PCB-kortlægning og sanering i Haderslev kommune

PCB kortlægning i Haderslev kommune

PCB kortlægning i Haderslev kommune

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993

Rambøll har udført en omfattende kortlægning og undersøgelse af PCB i materialer og indeluft i Haderslev Kommunes bygninger.

Kortlægningen har resulteret i identificering af en række skoler med forhøjet indhold af PCB i indeluften.

På disse skoler har Rambøll ydet rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner, pilotprojekter og til slut gennemført fuldskala saneringsprojekter til nedbringelse af PCB-indholdet i indeluften.

Rambøll har foretaget en kortlægning af Haderslev Kommunes bygningsportefølje, til identificering af bygninger, der udgør et indeklimaproblem i forhold til PCB. Kortlægningen er udført på baggrund af eksisterende bygningsdata, visuelle inspektioner af bygningerne, udførelse af indeklimamålinger i bygninger, der vurderes at kunne udgøre en risiko i forhold til afdampning med PCB samt udtagning af materialeprøver.

På baggrund af kortlægningen er der udført supplerende undersøgelser i bygninger, hvor kortlægningen viste forhøjede indhold af PCB.

I samarbejde med Haderslev Kommune blev der udarbejdet handlingsplaner for afhjælpningstiltag til nedbringelse af PCB-niveauet i indeluften. Handlingsplanerne tager bl.a. udgangspunkt i CFD-analyser (Computational fluid dynamics), der simulerer PCB-afdampningen fra forskellige bygningsdele, samt viser effekten ved fjernelse af PCB-holdige bygningsdele og etablering af ventilationsanlæg.

Det blev besluttet at gennemføre PCB-sanering på to skoler omfattende fjernelse af PCB-holdige fuger, gulve, vinduer og lamper, samt forsegling af murværk og etablering af ventilationsanlæg.

Rambøll har varetaget projektledelse, udarbejdelse udbudsmateriale, tilsyn, byggeledelse mv. i forbindelse med udførelse af saneringsopgaverne.

De valgte tiltag og metoder har vist sig at være særdeles effektive i forhold til at nedbringe koncentrationen af PCB.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites