Procesrådgivning - helhedsplan for Lundevænget

Kontakt

Merete Østergaard Krapper

Projektleder
T: +45 51615685

Ydelser vi leverede

Projekt- og procesledelse samt teknisk opdatering af foreløbig helhedsplan frem til beboerafstemning vedrørende en foreløbig helhedsplan for fsb Lundevænget, beliggende på ydre Østerbro København.

Lundevænget er opført i 1930´erne, er ratet til bevaringsværdigt skala 3 og har behov for fremtidssikring.     Projektet søger at bevare bebyggelsens mange tidstypiske bygningsmæssige og også store landskabelige kvaliteter, og der skal tages hånd om de vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Boligforeningen bærer præg af relativt store sociale udfordringer og den fysiske helhedsplan skal bidrage til, at styrke boligområdets kvaliteter.

En eksisterende foreløbig helhedsplan skal udvikles til 2013 niveau, afdelingsbestyrelse samt beboere skal inddrages og beredes til dialog og konstruktivt samarbejde i forhold til det videre udviklingsarbejde

Rambøll er bygherrerådgiver og varetager projekt- og procesledelsen. Den tekniske rådgivning omfatter udarbejdelse af tekniske dokumentation samt arkitektoniske løsninger.

Projekt- og procesledelsen indeholder et samlet overordnet ansvar for afklaringsforløb samt udarbejdelse af en opdateret foreløbig helhedsplan, håndtering af samarbejdsproces samt kommunikation, og oplæg til beboerinddragelses forløb i tæt samarbejde med den boligsociale helhedsplan.

Procesledelse særlig i forhold til afdelingsbestyrelse omfatter temaer som inddragelse, motivation, information, perspektivering og konfliktløsning.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites