Rammeaftale med forsvarets ejendomsstyrelse

Kontakt

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Impact Assessment Vest
T: +45 51618569

Ydelser vi leverede

Rambøll indgik i sommeren 2015 en rammeaftale med Forsvarets Ejendomsstyrelse om direkte tildeling af industrimiljøopgaver, hver med en udgift på under 300.000 kr. 

Siden 2015 har Rambøll, fra vores kontorer i hele Danmark, hjulpet Forsvarets Ejendomsstyrelse med en række af meget forskellige opgavetyper. Der er blandt andet løst opgaver som: 

  • VVM-anmeldelse af ny kørevej i skydeterræn.
  • Dimensionering af olieudskiller. 
  • Miljøteknisk beskrivelse af spildevandsforhold.
  • Miljøvurdering af anvendelse af brandslukningsmiddel.
  • Ansøgning om udledningstilladelse for overfladevand.
  • Ansøgning af tilslutningstilladelse for tankanlæg.
  • Notat om muligheder for håndtering af ren jord.
  • Forsinkelse af udledning af overfladevand.
  • Miljøvurdering af kemiske produkter.
  • Miljøteknisk beskrivelse for ny styre- og bremsebane.

Arbejdet blev udført og kvalitetssikret i Rambøll og afslutningsvist godkendt af Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Forsvarets Ejendomsstyrelse stod selv for koordinering med og kontakt til myndighederne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites