Ressourceperson for Syddjurs Kommunes team for industrimiljø

Kontakt

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Impact Assessment Vest
T: +45 51618569

Ydelser vi leverede

Rambøll har i 2014-15 stillet to personer til rådighed for Syddjurs Kommunes team for industrimiljø.
 
Vores medarbejdere har indgået som sagsbehandlere på lige fod med kommunens egne medarbejdere og stået for teamets sagsbehandling på spånpladevirksomheden Novopan Træindustri A/S i Pindstrup.
 
Der har været arbejdet med forskellige opgavetyper. Her kan blandt andet nævnes:
  • udarbejdelse og håndhævelse af påbud om begrænsning af støj og støv,
  • tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak,
  • revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse,
  • påbud om undersøgelse af forurenet jord,
  • miljøtilsyn
og mange andre opgaver.

Vi har stor erfaring i myndighedsudøvelse og har for Syddjurs Kommune udfyldt en plads, hvor der netop mangler en medarbejder. Vi udarbejder ikke bare et udkast til afgørelse, men kan via adgang til kommunens netværk arbejde på lige fod med kommunens medarbejdere og følge sagerne helt til dørs.

Vi leverede tilsyn og håndhævelse i forhold til virksomheden Novopan Træindustri A/S.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites