Revurdering af Aalborg Portlands miljøgodkendelse

Kontakt

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Impact Assessment Vest
T: +45 51618569

Ydelser vi leverede

Senest fire år efter vedtagelse af BAT konklusioner for cementindustrien skal Aalborg Portland A/S modtage en revideret miljøgodkendelse med tilpassede vilkår samt overholde de nye BAT vilkår.
 
Rambøll har assisteret Aalborg Portland A/S i processen mod den revurderede miljøgodkendelse og har udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse, ansøgning om miljøgodkendelse for nye aktiviteter samt hjulpet virksomheden med koordinering af processen med Miljøstyrelsen som myndighed.
 
I forbindelse med arbejdet har Rambøll deltaget i møder og under miljøtilsyn udført af Miljøstyrelsen på Aalborg Portland A/S.

Ydelser vi leverede:

  • Miljøteknisk beskrivelse
  • Ansøgning om miljøgodkendelse
  • Ansøgning om udledningstilladelse
  • Deltagelse i tilsyn
  • Samarbejde med myndighed
  • Koordinering af processen

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites