Rørlægning af Lersøgrøften

Kontakt

Ib Winther Hamborg

Ib Winther Hamborg

Ingeniør
T: +45 5161 6073

Rambøll har været rådgiver for entreprenørfirmaet NCC vedr. rørlægning af Københavns sidste åbne spildevandsgrøft.

Rambøll arbejdede for NCC, men bygherre på hele opgaven er Københavns Energi.

Lersøgrøften var den sidste af Københavns åbne spildevandsgrøfter. Under regn modtager den opblandet regn- og spildevand fra overløbsbygværker. Efter rørlægning er det nu muligt at anvende arealet rekreativt. Samtidig er projektet med til, at der kan opnås badevandskvalitet i Svanemøllebugten.

Lersøgrøften er 1800 m lang og den er blevet rørlagt med tunnelelementer med en dimension på 4 x 2,5 m. På en delstrækning er der etableret 3 rækker elementer ved siden af hinanden. Derved blev der etableret i alt 24.000 m3 bassinvolumen samtidig med, at den under kraftig regn kan føre 15 m3/sek.

Projektet var udbudt som totalentreprise uden specifikation af løsningen, men der var lagt op til to cirkulære rør. Ved at vælge tunnelelementer i stedet blev det lettere at udføre bl.a. på grund af, at udgravningen kunne minimeres betragteligt.

Rambøll har forestået al projektering af såvel rørlægningen som alle tilhørende bygværker og maskininstallationer.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites