Skoleparken - Helhedsplan

 Skoleparken

Skoleparken

Kontakt

Eva Ravnborg

COUNTRY MARKET DIRECTOR, ARCHITECTURE & LANDSCAPE
T: +45 6035 2152
Lars Jevanord

Lars Jevanord

Bygningskonstruktør, Projektleder, København
T: +45 5161 4526

Skoleparken er blevet  fremtidssikret og har gennemgået en omfattende renovering, så boligkvaliteten er blevet løftes, og der er blevet skabt nye muligheder for fælles aktiviteter. 

Helhedsplanen for renoveringen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen. Efter ønske fra beboerne blev der etableret altaner i alle lejligheder, og forhaver til stuelejlighederne.

Lyse og attraktive boliger

I Skoleparken er der særlige udfordringer med klimaskærmen, hvorfor facader og gavle blev renoveret og efterisoleret - med særligt fokus på at få mere dagslys i lejlighederne. Det har samtidig været et ønske at løfte det samlede arkitektoniske udtryk for bebyggelsen, så den fremstår mere attraktiv og indbydende. 

Renoveringen indeholder tilgængelighedsboliger, forbedring af ventilation og indeklima, renovering af indgangspartier og opgange samt tryghedsskabende tiltag - som eksempelvis tryghedsskabende belysning. Skoleparken består af 3 afdelinger med 426 lejligheder. Helhedsplanen indeholder også etablering af et nyt aktivitetshus samt en forbedring af udearealerne.

Rambøll leverede projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, byggeledelse og projektopfølgning.

Helhedsplanen for Skoleparken blev udviklet i samarbejde med beboere og et byggeudvalg under afdelingsbestyrelsen

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites