Museet for Søfart i Helsingør

Museet for Søfart i Helsingør, set fra bunden af dokken mod konferencebroen

Museet for Søfart i Helsingør, set fra bunden af dokken mod konferencebroen

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

Museet er helt enestående – også efter en international målestok. Det er nemlig indrettet under jordoverfladen og under havvandsspejlet omkring en 133 meter lang tørdok på den tidligere værftsgrund ved Helsingør Havn.

Byggeriet måtte ikke rage op over jorden og tage udsigten til Kronborg. Til gengæld er adgangsvejen til Kronborg blevet ført hen over museet og dokken, så man på én gang opnår synlighed og sikrer, at museet ikke tager opmærksomheden fra Kronborg Slot. Den gamle dok er blevet bevaret og bruges som et åbent udstillingsrum, så selve byggekomplekset også visuelt formidler søfartserhvervets historie.

500 jordankre holder museet på plads

BIG arkitekter har stået for den arkitektoniske vision, mens Rambøll har bidraget med en stor portion innovation og et intensivt tværdisciplinært samarbejde, som har hjulpet til at imødekomme de tekniske og æstetiske udfordringer, som opstod undervejs. F.eks. krævede det relativt begrænsede byggeområde, kombineret med den sandede undergrund, og det faktum, at der bygges under vandspejlet, særlige løsninger, som man ikke tidligere har haft erfaringer med i Danmark.

- Museum og dok bliver fastholdt af ca. 500 jordankre, der er forankrede i kalklaget under sandbunden, 40 meter nede i undergrunden. Men for at dette arbejde kunne udføres, etablerede vi først såkaldte ’slurry walls’ rundt om bygningsområdet ved hjælp af en gigantisk gravemaskine. Disse "vægge", der blev gravet og støbt samtidigt, består af bentonit og cement og sikrer at vand ikke trænger ind i byggegruben; håndværkerne befandt sig faktisk i et overdimensioneret, tømt badekar under konstruktionsfasen, fortæller projektleder Nils Bjødstrup fra Rambøll.

Det er nogle særlige betingelser, der gør sig gældende, når man bygger dybt nede jorden i et havneområde. Se hvordan det gribes an i videoen her:

Udfordrende broer

På konstruktionssiden udmærker tre gangbroer, der fører museets gæster fra gadeplan og ned til indgangen, sig som særligt spektakulære. Gangbroerne er udført i glas og stål.

Broerne er transparente og syner svævende. Ideen er, at man skal kunne opleve dokken i sin helhed og fulde størrelse, både indefra og udefra.

Det svævende element med frit udsyn og hældning stiller helt særlige krav til materialevalget, som både skal være stift og godt sammenhængende. Et materiale der både er stærkt nok og ikke fylder for meget. Det betød, at broerne faktisk kun kunne udføres i stål.

Det var et krav, at der skulle være helt frit udsyn fra broerne på langs ad dokken. Derfor var det ikke muligt at sætte gitter mellem glasruderne, som ellers ville være den løsning, der lå lige for. I stedet blev broerne udført med en speciel stålkonstruktion af svejsede bokse bestående af omkring 2.000 sammensvejsede stålplader.

Stålkonstruktionerne måtte designes ved hjælp af 3D modellering. De svejsede bokse har den fordel, at de er tilstrækkelig stærke og stive til at modstå bøjning og vridning både på tværs og på langs, i modsætning til konventionelle bjælker og søjler, som kun kan klare kraft i en retning.

Resultatet er nogle virkelig stærke men også relativt lette broer, som imødekommer visionen for designet.

Museet modtog Dansk Stålpris 2016.

Rambølls særlige ydelser

Ud over geoteknik- og forureningsundersøgelser omfattede projekteringen konstruktions- og anlægsarbejder samt alle installationer.

Byggeriet af Museet for Søfart har krævet en række forskellige rådgivningsydelser, bl.a.:

 • Byggegrubekonstruktioner
 • Opdriftsforankringer i undergrunden
 • Betonkonstruktioner i jorddækket, opdriftsstabilt og vandtæt bygværk
 • Avancerede stålbrokonstruktioner
 • Klimastyring, havvandskøling, energibalance
 • Vandtågesprinkling
 • Sikringsinstallationer og -styring
 • Akustik og trafikstøj
 • Geotekniske undersøgelser og trækprøvning af jordankre
 • Stormflods- og nedbørsanalyse
 • Risikoanalyse
 • 3D-projektering

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites