Søndervangen

Facade set fra legeplads.

Facade set fra legeplads.

Kontakt

Carsten Bech

Carsten Bech

Faglig leder, Byggeledelse & Økonomi, Bygningskonstruktør BTH
T: +45 5161 2451

Der er udarbejdet en helhedsplan for bebyggelsen på Søndervangen, der omfatter en gennemgribende renovering som vedrører alle lejemål i forskelligt omfang. 

Generelt opgraderes eksisterende lejemål ligesom der ved sammenlægninger og ombygninger etableres større diversitet i boligudbuddet og tilvejebringes 48 fuldt tilgængelige lejligheder. 

Bebyggelsen vil undergå en renovering, hvor alle boliger facaderenoveres og energioptimeres ved udskiftning af vinduer, efterisolering i facaden samt nyt tag. Desuden etableres nye mekaniske ventilationsanlæg med balanceret ventilation til alle boliger. 

Bebyggelsen, der før rummede 156 boliger, vil efter renoveringen bestå af 144 boliger, hvoraf de 48 er omdannet til fuldt tilgængelige boliger. Beslutningen om at etablere tilgængelige boliger er taget ud fra et beboerønske om at fastholde de nuværende beboere i afdelingen. 

Såvel under arbejdet med helhedsplanen som under den efterfølgende programmering og projektering af projektet har beboerdemokratiet været aktiveret således, at beboerne har en stor aktie i det færdige projekt når renoveringen er gennemført. 

Beboerprocessen har bestået af stormøder, nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper med beboerrepræsentanter, workshops og studieture for de enkelte arbejdsgrupper og byggeudvalg.

Fakta om projektet

Samarbejdspartnere: ARKPLAN ApS, D.A.I. A/S, Dansk Boligbyg A/S

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites