Stormflodssikring ved Næsbystrand

Næsbystrand ved Storebælt

Næsbystrand ved Storebælt

Kontakt

Ralph Guldberg Bjørndal

Projektchef
T: +45 5161 6291

Rambøll har stået for udarbejdelsen af et skitseprojekt for etablering af dige ved Næsbystrand. Projektet skal danne grundlag for beslutningsproces og myndighedsbehandling.

Dige til kystbeskyttelse

Næsbystrand ligger i et lavtliggende område ud for Storebælt og har i de senere år flere gange været udsat for oversvømmelser i forbindelse med stormflodhændelser. Slagelse Kommune har derfor igangsat en proces for at danne en digegruppe i lokalområdet, der har til formål at etablere et dige til beskyttelse af området. 

Skitseprojekt udarbejdet af Rambøll

Rambøll har leveret teknisk assistance til projektet og har udarbejdet et skitseprojekt, som danner grundlag for det videre beslutningsforløb og for myndighedsbehandlingen af projektet. 

Skitseprojektet består af et jorddige på havsiden af bebyggelsen (mod vest) og spunsvægge mod nord og syd. Diget har krævet en omlægning af en eksisterende grøft og etablering af et nyt afvandingssystem for området. 

Følsomt naturområde 

Indpasningen af diget i omgivelserne krævet god planlægning, da indpasningen bliver vanskeliggjort af et følsomt naturområde mod syd, og et krav om bevarelse af parkeringsarealer mod nord. 

Højvandssikringsprojektet er på nuværende tidspunkt under myndighedsbehandling og der forventes efterfølgende at være en detailprojekteringsfase før anlægget etableres. 

Ydelser i detaljer

  • Teknisk assistance i forbindelse med borgerproces
  • Kysthydraulisk analyse
  • Skitseprojekt 
  • Anlægsoverslag

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites