Tingbjerg

Kontakt

Flemming Stenaa Jensen

Flemming Stenaa Jensen

Projektchef, København
T: +45 5161 1758
Flemming Stenaa Jensen

Flemming Stenaa Jensen

Projektchef, København
T: +45 5161 1758

Helhedsplanen for Tingbjerg er baseret på afdelingens ønske om at kunne tilbyde attraktive boliger, hvor folk har lyst til at flytte hen og blive boende. Byggeriet er opført i en høj arkitektonisk kvalitet med blandt andet lysninger, vinduer og kunstneriske gavle, der bryder det umiddelbart monotone indtryk. Der var dog generelle udfordringer med indeklimaet i lejlighederne og med manglende tilgængelighed og kvalitet i boligerne.

Med en omfattende renovering har vi skabt attraktive, velfungerende boliger med godt indeklima samt tidssvarende køkkener og badeværelser. Der er etableret tilgængelighedsboliger, som er nemme at komme ind og rundt i. Renoveringen har sikret en grøn og bæredygtig afdeling med energivenlige løsninger.

Udearealerne er forbedret, så de fremstår meget mere indbydende og så de giver beboerne lyst til at benytte dem. Derfor etablerede vi trapper fra de fleste stuelejligheder til de grønne arealer og til stuelejlighedernes små individuelle haver. Beplantningen blev forbedret i gårdrummene og den nye belysning ved gavle, gårdrum og garager skaber en tryggere og bedre atmosfære.

Projektet bygger på en omfattende dialog med både beboere, bygherre og myndigheder. Der har løbende været afholdt byggeudvalgsmøder, og så har der i 2013 været afholdt en række workshops med beboerne i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget. Dermed har beboere og boligorganisationerne været med til at fremtidssikre Tingbjerg - til gavn for nuværende og kommende beboere.

 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites