Udvidelse af Københavns S-togsnet

Kontakt

Torben Arnbjerg-Nielsen

Torben Arnbjerg-Nielsen

Spearhead Director, Rail Systems, Denmark
T: +45 5161 6576

Ydelser vi leverede

Projektet berører centrale dele af S-banen mellem København H og Valby. Ved anlæg af Køge Bugt-banen blev indføringen (5. hovedspor) ført helt frem til perron på Kh, imens tilsvarende spor ud fra Kh (6. hovedspor) ikke blev anlagt.

Projektet omfatter etablering af det 6. hovedspor, ombygning af spor på Depot Øst samt ombygning af sporskiftezone ved 4./6. hovedspor. Desuden fornyes kørestrømsanlægget helt til Valby inkl. udbygning af to omformerstationer. Der er endvidere lavet programfaserapport for et større ombygningsprojekt, hvor hele sporskiftezonen foran Kh ombygges og fornyes.

Rambølls rolle i projektet

Rambølls ydelser omfatter programfaserapportering for samtlige arbejder for det samlede projekt. Følgende fagdiscipliner er omfattet: Spor, afvanding, kørestrøm, sikring, HKT, fjernstyring, el-anlæg, perronanlæg og bygningsanlæg. Desuden trafikal sagsbehandling, stadieplanlægning, anlægoverslag, planlægning af udbudsstruktur og udførelsesplanlægning mv. Programfasen blev afsluttet medio 2007.

Gennemførelsesfasen omfatter udførelse af omfattende forundersøgelser, detaljeret stadieplanlægning samt projektering, udbud og projektopfølgning for 12 banetekniske entrepriser, og én bygningsentreprise.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites